• 2016-06-07

Rozpoznanie

10 czerwca w Ney Gallery & Prints w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Rozpoznanie. Zaprezentowane zostaną prace studentów Pracowni Narracji Fotograficznej warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Marta Pociecha, fotografia z serii „Hologram” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marta Pociecha, fotografia z serii „Hologram” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest już kolejną prezentacją prac studentów Pracowni Narracji Fotograficznej Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tym razem do udziału zaproszono młodych twórców, których prace moim zdaniem łączy wspólny temat – rozpoznanie.

Rozpoznanie rozumiane jako zbiór środków i działań niezbędnych do pozyskania danych na temat zdarzeń i obszarów w otaczającej nas rzeczywistości. Często także jako informacja na temat kondycji podmiotu. […] to hasło z pogranicza wojskowości i medycyny niezwykle trafnie odzwierciedla charakter prowadzonych w pracowni rozmów o metodach obrazowania przynależnych medium fotografii i wideo.

Michał Szaranowicz, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Szaranowicz, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dwoistość obszarów jego wykorzystania – jeden wiązany z agresją, drugi zaś z niesieniem pomocy, przywodzi mi na myśl potęgę medium obrazowania wiążącą się z mimetycznością fotografii. Szerokość interpretacji i zdolność stawiania zagadnień w nowym kontekście.

Daje to możliwość nowej interpretacji pozornie oczywistych sytuacji i wyniesienia banału poza kontekst codzienności. Dyskutowania w obrębie przedstawienia wizualnego i odkrywania nowej niezwykłej funkcji pozornie znanego elementu.

dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

Rozpoznanie – Realizacje studentów Pracowni Narracji Fotograficznej
Od 10 do 24 czerwca 2016
Wernisaż: 10 czerwca 2016 roku, godz. 20.30
Kurator: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP
Współpraca kuratorska: dr Iza Maciusowicz
Ney Gallery & Prints
Warszawa

Dodaj komentarz