Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane

W dniach 15–16 czerwca Galeria Labirynt zaprasza na konferencję naukową Μέλος – τεκτονική – εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane. Dotyczy ona wzajemnych relacji pomiędzy muzyką a sztukami plastycznymi i architekturą.

Konferencja naukowa „Μέλος – τεκτονική – εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja naukowa „Μέλος – τεκτονική – εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja gromadzi muzykologów, historyków sztuki, architektury, teorii sztuki i estetyki z najważniejszych polskich ośrodków badawczych. Jej osią jest pytanie o możliwą jedność sztuk, siłę i wartość wzajemnych oddziaływań, a także kwestia poznawczej roli wyobraźni, kreującej potęgę artystycznej ekspresji i piękno światów fikcyjnych, których rola w życiu człowieka już dawno przestała być utożsamiana z jakąś formą czystego przeżycia estetycznego.

Wśród zagadnień są: analogie formalne pomiędzy malarstwem i muzyką, oddziaływanie teorii muzyki na teorię sztuk plastycznych i architektury, związki pomiędzy tekstem, obrazem i muzyką w twórczości operowej, rola muzyki w filmach poświęconych twórczości plastycznej, dyskusja nad tezą o rytualnej genezie sztuk, miejsce muzyki jako języka absolutnego w filozofii sztuki, przenoszenie jakości doświadczenia dzieła muzycznego na odbiór architektury i malarstwa.

Prelegenci: Jan Cieślak (UJ), Dariusz Czaja (UJ), Anna Chęćka-Gotkowicz (UG), Marcin Gmys (UAM), Krzysztof Guczalski (UJ), Jacek Jaźwierski (UJK), Piotr Juszkiewicz (UAM), Magdalena Kunińska (UJ), Krzysztof Lipka (UMFC), Katarzyna Lisiecka (UAM), Monika Michałowicz (BN, Warszawa), Paula Milczarczyk (UG), Waldemar Okoń (UWr), Andrzej Pieńkos (UW), Agnieszka Rosales Rodriguez (UW), Mateusz Salwa (UW), Gabriela Świtek (UW), Lech Trzcionkowski (Warszawa)

Konferencja naukowa Μέλος – τεκτονική – εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane
Od 15 do 16 czerwca 2016 roku
Koordynator naukowy: Ryszard Kasperowicz (UW)
Galeria Labirynt
Lublin

Dodaj komentarz