Dyfuzja. Inspiracje architekturą w sztukach plastycznych

11 czerwca w Galerii Sztuki Socato we Wrocławiu rozpocznie się wystawa zbiorowa Dyfuzja_vol. 2. Projekt Dyfuzja jest próbą ukazania kulturotwórczej roli architektury, tego jak poza oczywistą funkcją użytkową staje się inspiracją dla artystów i równolegle do swojej trójwymiarowej obecności krąży w obiegu sztuki.

Karolina Balcer, „Tęczowy”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Karolina Balcer, „Tęczowy”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Trzy lata temu, we wrocławskim Muzeum Architektury odbyła się pierwsza edycja wystawy, na której prezentowane były efekty inspiracji architekturą w malarstwie. Tym razem kuratorki poszerzają krąg prezentowanych dziedzin sztuki – obok klasycznego malarstwa zobaczyć będzie można instalacje przestrzenne i dźwiękowe, fotografię oraz street art.

W XIX wieku artyści odeszli od portretowania architektury. Tę rolę przejęła fotografia. Mylił się jednak ten, kto sądził, że architektura zniknie ze sztuki. Architektura pozostała bogatym źródłem inspiracji – artyści zagłębili się w jej indywidualizm, symbolikę, strukturę, wpływ na otoczenie. W ostatnich latach, kiedy sztuka coraz chętniej i częściej „wychodzi” z galerii i muzeów wkraczając w miasto, współistnienie sztuki i architektury jest szczególnie bliskie. Te nowe zależności stanowią bogate źródła inspiracji dla artystów.

Michał Wasiak, „Bezdech” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Wasiak, „Bezdech” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przybliżając problematykę architektonicznych inspiracji w sztuce, trudno nie odnieść się do zjawiska „sztuki miasta”. Ta coraz prężniej rozwijająca się przestrzeń artystycznych działań stworzyła nowy typ postrzegania i kreowania współczesnej struktury miasta. Artyści nie tylko odpowiadają na zastaną rzeczywistość, ale zaznaczają swoja obecność już w trakcie procesu narastania kulturowo-architektonicznej tkanki a sztuka z pozycji komentującej czy wręcz krytycznej przystąpiła do czynnego procesu konstruowania miejskiej tożsamości.

Artyści: Karolina Balcer, Rafał Czempo Czępiński, Łukasz Kania, Monstfur, Kamil Nowelli, Michał Wasiak.

Dyfuzja_vol. 2
Od 11 do 30 czerwca 2016 roku
Kuratorki: Karolina Jaklewicz, Magdalena Bobko
Galeria Sztuki Socato
Wrocław

Dodaj komentarz