Puls życia

8 czerwca Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Muzeum Miejskie Wrocławia zapraszają na wystawę, która na zasadzie kontrapunktu towarzyszy monograficznej ekspozycji Linii rytmicznych Wacława Szpakowskiego, ojca Anny. Ukazuje dwa wątki twórczości Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, które przeplatają się ze sobą przez cały, już 60-letni okres jej pracy artystycznej.

Anna Szpakowska-Kujawska, „Opowieść piętnasta”, z cyklu „Opowieści” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Szpakowska-Kujawska, „Opowieść piętnasta”, z cyklu „Opowieści” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Puls życia przygotowana została w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego przy OKiS jako towarzysząca monograficznej prezentacji twórczości Wacława Szpakowskiego. Składa się na nią wybór dzieł z całego okresu twórczości artystki, dokonany pod kątem korespondencji z pracami jej Ojca.

Obie wystawy stanowią dla siebie wzajemnie kontrapunkt wizualny i estetyczny: z „zimnymi” rysunkami Linii rytmicznych spotykają się „gorące” obrazy malarskie, kolaże i formy przestrzenne, porywające kolorem i dynamiczną ekspresją.

Konfrontacja z diametralnie inną postawą twórczą, tematyką i formą pozwala tym wyraźniej zobaczyć specyfikę twórczości obojga artystów. Jednocześnie zestawienie ze sobą tych tak odmiennych dzieł ujawnia obecną u samych ich podstaw wspólnotę obrazu świata, odbieranego i przez Wacława, i przez Annę jako wypełnionego rytmem natury. U Ojca są to rytmy racjonalne, dające się opisać przez matematyczne symetrie; u córki – emocjonalny i zmysłowy puls życia.

Anna Szpakowska-Kujawska, „Głowa biała” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Szpakowska-Kujawska, „Głowa biała” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa ukazuje dwa wątki. Pierwszy – skupiony jest na sytuacjach egzystencjalnych, związanych z życiem rodzinnym i relacją człowieka z innymi osobami; drugi – z korespondencją między psychicznym wnętrzem a naturą.

Oba te kręgi tematyczne znajdują dla siebie często wspólną formę wyrazu, którą jest figura koła i kuli – niemal obsesyjnie pojawiająca się w malarskich i przestrzennych pracach artystki. Ten mandaliczny dośrodkowy kształt nabiera tym bardziej symbolicznego znaczenia w konfrontacji z ascetyczną formą rysunków Ojca, opartych na liniach prostych biegnących w nieskończoność.

Twórczości Anny Szpakowskiej-Kujawskiej nie da się zaszeregować do realizmu, surrealizmu, ekspresjonizmu, abstrakcji czy „nowej figuracji”. Wykorzystuje ona elementy tych estetyk, tworząc własny, oryginalny styl, płynny i zmienny wraz z nowymi doświadczeniami, jakie niesie ze sobą życie – bo jest to twórczość najgłębiej w powszednim i zarazem uniwersalnym życiu zanurzona.

Projekt zrealizowany w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Anna Szpakowska-Kujawska – urodziła się w 1931 roku. Jest córką Wacława Szpakowskiego. Mieszka we Wrocławiu, ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięknych w 1956 roku. Zajmuje się m.in. malarstwem w architekturze i ceramiką architektoniczną, rysunkiem, kolażem, rzeźbą ceramiczną, tworzy obiekty przestrzenne z nietypowych tworzyw (malarstwo i kolaż na kalabaszach i kulach). Jest autorką malarskiego plafonu w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rynku we Wrocławiu.

Puls życia – wytawa Anny Szpakowskiej-Kujawskiej
Od 8 czerwca do 31 lipca 2016 roku
Wernisaż: 8 czerwca 2016 roku, godz. 18.30
Finisaż: 23 lipca 2016 roku, godz. 12.00
Kurator: Elżbieta Łubowicz
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Festiwal Artystyczny przy Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Współorganizatorzy: Muzeum Miejskie Wrocławia
Partner strategiczny: KGHM Polska Miedź S.A.
Muzeum Miejskie Wrocławia – Stary Ratusz, Galeria Patio

Dodaj komentarz