Rzeźby mentalne

3 czerwca Galeria Biała w Lublinie zaprasza na wernisaż wystawy Sofie Muller pt. Rzeźby mentalne. Na zaproszenie artystki w wystawie weźmie udział również Robert Kuśmirowski.

Sofie Muller, „Rzeźby mentalne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sofie Muller, „Rzeźby mentalne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pierwszy kontakt ze sztuką Sofie Muller zawdzięczam Mieke Dus i Paulowi Sochackiemu, którzy pokazali mi jej wystawę pt. Black-Out w C-mine Cultuur Centrum w 2012 roku, przy okazji Manifesta 9 w Genk. Prace artystki zostały starannie zakomponowane w niezwykłej przestrzeni wystawienniczej, w dawnej kopalni węgla kamiennego. Zachowana industrialna i monumentalna architektura z licznymi oryginalnymi urządzeniami, pomieszczeniami, pomostami, posadzkami i górującym nad budynkiem szybem górniczym wraz z wieżą, stanowiła niesamowitą scenerię do dzieł Sofie Muller.

Był to pokaz ukazujący szerokie spektrum jej twórczości. Brązowe patynowane rzeźby, przedstawiające postaci dzieci, naznaczone traumą, noszą imiona: Clarysse, Oscar, Jonas czy Tristian. Zamknięty obiekt, zatytułowany Klozet tryskał, niczym fontanna, czerwoną cieczą, sugerującą krew. Z kolei film Barbara rejestrował spalenie rzeźby Świętej Barbary – patronki górników. Dużą część ekspozycji stanowiły rysunki, wykonane krwią i czarną sadzą. Wtedy to Jan Gryka zapragnął pokazać prace Muller w Galerii Białej.

Wszystkie prace artystki niosą silny przekaz psychologiczny, który podsuwa skojarzenia z traumatycznymi wspomnieniami z dzieciństwa, uczuciem smutku, straty, bólu, wstydu, choroby, kalectwa, niespełnienia, skrywanej tajemnicy i lęku dorastania. Sofie Muller pochyla się nad odczuwaniem jednostki w trudnych relacjach psychicznych i społecznych. Zaprasza widza do refleksji na temat złożonych egzystencjalnych kwestii, dotyczących samotności, manipulacji ciałem, idei wolności i odrębności każdego człowieka. Odbiór jej prac pozwala nam utożsamić się ze smutkiem, napięciem oraz wyzwolić własne emocje, myśli, odczuwanie empatii, tworząc duże pole dla osobistego zaangażowania i przeżywania.

Na wystawie Rzeźby mentalne prezentujemy rzeźby, rysunki, obiekty, film oraz nowe prace z alabastru, które Sofie Muller stworzyła specjalnie do lubelskiej wystawy. Artystka do udziału w swojej prezentacji w Galerii Białej zaprosiła Roberta Kuśmirowskiego, znanego nie tylko polskiej publiczności. Prezentujemy jego instalację pt. Träumgutstraße z wystawy dedykowanej Salonowi Akademii w Warszawie w 2014 roku. Praca była pokazywana również w Johnen Galerie w Berlinie w 2015 roku.

Tym, co łączy oboje artystów, należących do tego samego pokolenia, okazało się niezwykłe podejście do przeszłości i czasów dzieciństwa oraz namysł nad procesem zużycia, obumierania przedmiotu w różnych aspektach antropologicznych. Zarówno Muller, jak i Kuśmirowski odwołują się do historii sztuki, jej kontekstu i kultury materialnej oraz eksperymentują w rozmaitych gatunkach, konwencjach i technikach. Na wystawie zobaczymy również film Urszuli Pieregończuk oraz, w korytarzu galerii, realizację Kolokwium z historii sztuki i cywilizacji Mariusza Tarkawiana z nowymi rysunkami.

Tekst: Anna Nawrot

Sofie Muller, Rzeźby mentalne
Od 3 czerwca do 22 lipca 2016 roku
Wernisaż: 3 czerwca 2016 roku, godzina 19.00
Galeria Biała w Lublinie

Dodaj komentarz