Przewodnik po zaminowanym terenie

9 maja odbyła się premiera książki Przewodnik po zaminowanym terenie. Antologia zawiera wybór tekstów zamieszczonych w sieciowych publikacjach magazynu „Helikopter” w latach 2011-2015. Czasopismo to, przyciągające uwagę coraz większej ilości czytelników, redagowane jest przez Krzysztofa Śliwkę i ukazuje się od 2003 roku, a jego wydawcą jest wrocławski Ośrodek Postaw Twórczych.

„Przewodnik po zaminowanym terenie” – okładka książki (źródło: materiały prasowe wydawcy)

„Przewodnik po zaminowanym terenie” – okładka książki (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Od roku 2011 w „Helikopterze” opublikowane zostały utwory kilkuset autorek i autorów, w tym także wiele przekładów literatury obcojęzycznej. Wydawcy miesięcznika nadali mu otwartą formułę, w której podstawowym kryterium doboru tekstów jest ich jakość literacka, dzięki czemu na jego łamach mogą spotykać się autorzy różnych generacji, reprezentujący rozmaite literackie (i pozaliterackie) światopoglądy i preferencje stylistyczne czy estetyczne. Owa otwarta formuła redakcyjna sprawia, że właściwie w każdym numerze „Helikoptera” znaleźć można interesujące, dialogowe zestawienia tekstów, które – przy całym indywidualnym zróżnicowaniu postaw artystycznych i życiowych doświadczeń autorek i autorów – dotykają pewnych wspólnych sfer obecnych w naszej współczesności.

Podczas pracy redakcyjnej nad antologią zależało nam przede wszystkim na tym, żeby oddawała ona ów dialogowy charakter miesięcznika „Helikopter”. Dlatego też od początku było dla nas jasne, że powinniśmy nadać tej publikacji układ problemowy, by w poszczególnych rozdziałach odsłonić i wyakcentować najistotniejsze z naszego punktu widzenia obszary, ku którym kierują się pytania, emocje i intelektualne gry twórców.

Przewodnik po zaminowanym terenie
Wybór i opracowanie: Krzysztof Śliwka, Marek Śnieciński
Premiera: 9 maja 2016 roku
Wydawca: Ośrodek Postaw Twórczych / Biuro Festiwalowe IMPART 2016

Dodaj komentarz