Obrazy światłem pisane

Od 18 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach będzie prezentowana wystawa Obrazy światłem pisane. Ikony ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Smoleńska ikona Matki Bożej, pocz. XX wieku, Moskwa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Smoleńska ikona Matki Bożej, pocz. XX wieku, Moskwa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Poszerzająca się sukcesywnie od 1999 roku kolekcja malarstwa ikonowego powstała dzięki działaniom służb celnych, które udaremniają nielegalny wywóz dzieł sztuki za granicę w celach handlowych. Przejmowane przez celników ikony przechodzą na własność Skarbu Państwa i na mocy wyroków sądowych są przekazywane do zbiorów muzealnych, w tym do Muzeum Śląskiego.

W kolekcji liczącej 200 ikon znajdują się dzieła powstałe na terenie Rosji od XVIII do XIX wieku, o różnym poziomie artystycznym: chrystologiczne, „prazdniki”, czyli ikony świąteczne, hagiograficzne, ikony kalendarzowe, krzyże oraz ikony zwane podróżnymi. Najliczniej w zbiorze ikon występują przedstawienia maryjne, odnoszące się do szczególnego kultu Matki Bożej na Rusi. Na ekspozycji zobaczymy również ikony z największej na Śląsku kolekcji, liczącej ponad 400 eksponatów kultu prawosławnego, znajdującej się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Na szczególną uwagę zasługują m.in. ikony Mandylionu, gdyż oblicze Boga, który stał się człowiekiem, stanowi ideowy fundament każdej ikony. Ciekawą grupę tworzą również barwne ikony powstałe w tzw. szkole wietkowskiej, gdzie żyli i pracowali staroobrzędowcy. Wzrok przyciągają  niepowtarzalnej urody ikony maryjne, z których spogląda piękne oblicze Matki Boga – w szczególności Smoleńska Ikona Matki Bożej z początku XX wieku.

Obrazy światłem pisane. Ikony ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Od 18 czerwca 2016 roku
Kuratorzy: Henryka Olszewska-Jarema, Katarzyna Jarmuł
Współpraca kuratorska: Irena Prengel-Adamczyk (Muzeum Śląska Cieszyńskiego)
Muzeum Śląskie
Katowice

Dodaj komentarz