Ćwiczenia w autonomii

Otwierająca się 3 czerwca w łódzkim ms1 wystawa Ćwiczenia w autonomii. Tamás Kaszás we współpracy z Anikó Loránt (ex-artists’ collective) to próba wyobrażenia sobie przyszłych form życia na Ziemi po spowodowanej katastrofą ekonomiczną i ekologiczną zagładzie obecnej cywilizacji.

ex-artists' collective, fragment z serii „Auto-antropologia”, 2015, dzięki uprzejmości artystów (źródło: materiały prasowe organizatora)

ex-artists' collective, fragment z serii „Auto-antropologia”, 2015, dzięki uprzejmości artystów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tamás Kaszás (ur. 1976) to jeden z czołowych kontynuatorów węgierskich tradycji neoawangardowych. Od 2002 roku wraz z Anikó Loránt tworzy ex-artists’ collective, mieszkając i pracując na wyspie Szentendrei.

Sztuka jest dla Tamása Kaszása i ex-artists’ collective laboratorium projektowania praktyk, wiedzy i estetyki, które mogłyby stać się pomocne w myśleniu o przyszłości życia na Ziemi. Ich prace konfrontują się z tym, co nieznane, w oparciu o alternatywy istniejące, ale peryferyjne w dominującym globalnie modelu ekonomii kapitalistycznej. Sięgają przy tym do wiedzy ludowej, permakultury, oddolnych ruchów społecznych i modernistycznych utopii. Badają praktyki, które mogą przyczynić się do uzyskania autonomii od gospodarki opartej na nierównej akumulacji kapitału i rabunkowej eksploatacji zasobów, a także od organizacji państwowych.

Tamás Kaszás, „Megaschron”, 2011, kolekcja MUDAM, Luksemburg (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tamás Kaszás, „Megaschron”, 2011, kolekcja MUDAM, Luksemburg (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Tamása Kaszása obejmuje prace realizowane indywidualnie i we współpracy z Anikó Loránt (jako ex-artists’ collective) od początku XXI wieku oraz nowe produkcje artystyczne stworzone specjalnie dla przestrzeni Muzeum Sztuki. Ćwiczenia w autonomii mają charakter zbliżony do prezentacji muzeów etnograficznych. W pierwszej części wystawy pt. Archeologia przyszłości dzieła sztuki pokazywane są niczym znaleziska archeologiczne, jako obiekty powstałe w warunkach zaniku produkcji przemysłowej, konsumpcji i nowoczesnej infrastruktury publicznej, po zagładzie nowoczesnej cywilizacji, której zrecyklingowane resztki funkcjonują wśród obiektów związanych z nowym budownictwem, rolnictwem, technologiami i kulturą.

W drugiej części zatytułowanej Auto-antropologia na przykładzie wspólnoty rodzinno-przyjacielsko-artystycznej (ex-artists’ collective) prezentowane są zaś konkretne rozwiązania praktyczne, „ćwiczenia w autonomii życia”, jak nazywa je sam artysta. Całość wystawy zaś to próba stworzenia warunków do pracy nad wyobraźnią ekologiczną dla przyszłych mieszkanek i mieszkańców Ziemi.

Ćwiczenia w autonomii. Tamás Kaszás we współpracy z Anikó Loránt (ex-artists’ collective)
Od 3 czerwca do 25 września 2016 roku
Wernisaż: 3 czerwca 2016 roku, godzina 18.00
Kuratorka: Joanna Sokołowska
Koordynatorki: Monika Wesołowska, Beata Bocian
Muzeum Sztuki w Łodzi (ms1)

Dodaj komentarz