Malarstwo jest ogrodem świata

25 maja Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej zaprasza na wernisaż wystawy obrazów Ryszarda Grzyba – malarza, poety, projektanta graficznego oraz członka legendarnej Gruppy, którą tworzył wespół z Pawłem Kowalewskim, Jarosławem Modzelewskim, Włodzimierzem Pawlakiem, Markiem Sobczykiem i Ryszardem Woźniakiem. Artyści Gruppy – określani w Polsce jako „Dzicy” – wpisywali się w estetykę popularnego na Zachodzie malarstwa fali Nowej Ekspresji czy też Neue Wilde.

Ryszard Grzyb, „Ostrokot”, 2007 (źródło: materiały prasowe dla organizatora)

Ryszard Grzyb, „Ostrokot”, 2007 (źródło: materiały prasowe dla organizatora)

Malowali krzykliwe, figuratywne obrazy, świadomie antyestetyczne. Na tle szarości lat 80. pełne barw malarstwo Gruppy zdawało się wręcz krzyczeć kolorem. Neoekspresyjna stylistyka została przez nich zaadoptowana do napiętej sytuacji polityczno-społecznej w Polsce. „Dzikość” malarstwa Gruppy była jednak nie tylko buntem przeciw stanowi wojennemu, ale także przeciwko nudzie postawangardowej sztuki, która wchodziła w okres jałowego akademizmu – pisze o twórczości Gruppy Ewa Gorządek.

W tym okresie Ryszard Grzyb tworzył głównie pełne ekspresji i zaangażowania społecznego prace na papierze, malowane temperą na kartonach; w kolejnym etapie – w malarstwie olejnym – na płótnach artysty pojawiają się zwierzęta: nosorożce, króliki, motyle, żółwie. Figuratywne obrazy, przedstawiające zwierzęta w geometrycznych kształtach, emanowały nie tylko bogactwem koloru i ornamentyki, ale także poezją, magią i swoistą groteskowością. W obrazach tych można doszukać się odniesień do wątków filozoficzno-literackich oraz tradycji kulturowych Europy i Wschodu. Równolegle do malarstwa artysta tworzy poezję. W 2004 roku rozpoczął realizację multimedialnego projektu Zdania napowietrzne.

Ryszard Grzyb, „Kim jest ten, kto zaczyna podróż”, 2008 (źródło: materiały prasowe dla organizatora)

Ryszard Grzyb, „Kim jest ten, kto zaczyna podróż”, 2008 (źródło: materiały prasowe dla organizatora)

Obrazy przedstawiają samoloty odlatujące do nieznanych miejsc, czaszkę trzymaną w dłoniach, zwierzęta prawdziwe i zwierzęta fantastyczne, gołębie, dzięcioły stukające do bram nieba, wróble zamienione w haiku, upływ czasu i wieczną teraźniejszość, trwogę, nosorożce, portrety różnych osób, starą pracownię artysty, „jotpegi”, czyli obrazy inspirowane wydrukami komputerowymi, refleksję egzystencjalną, nostalgię, parawany, scenę z teatru okrucieństwa Artauda. Prawie zawsze tytuły są integralną częścią obrazów i nie można ich pominąć – pisze Ryszard grzyb o swoich obrazach z lat dwutysięcznych.

Ryszard Grzyb – urodził się w 1956 roku w Sosnowcu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1976–1979) oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1979–1981). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. W latach 1982–1992 był członkiem Gruppy, z którą wystawiał i uczestniczył w jej akcjach. Był też współzałożycielem i wydawcą pisma Gruppy – „Oj dobrze już”. Swoje teksty publikował m.in. w „Nowym Wyrazie”, „Miesięczniku Literackim”, w „Oj dobrze już”, w publikacji Sztuka Najnowsza. Co słychać i Young Poets of a New Poland, a także w piśmie artystycznym „Tytuł roboczy”. Jego obrazy znajdują się kolekcjach prywatnych i publicznych w Polsce oraz za granicą. W 2010 roku Ryszard Grzyb został laureatem Nagrody im. Jana Cybisa. Oprócz malarstwa, artysta zajmował się także grafiką reklamową i wydawniczą. Od wczesnej młodości uprawia też karate, a obecnie biegi długodystansowe.

Ryszard Grzyb, Malarstwo jest ogrodem świata. Obrazy z lat dwutysięcznych
Od 25 maja do 16 czerwca 2016 roku
Wernisaż: 25 maja 2016 roku, godzina 17.00
Galeria Bielska BWA
Bielsko Biała

Dodaj komentarz