Koguciuk jako Nikifor z Lubelszczyzny

Stanisław Koguciuk to jeden z ostatnich autentycznych malarzy ludowych. Nazywany jest Nikiforem z Lubelszczyzny. Wystawę jego prac o tematyce religijnej będzie można oglądać od 4 czerwca w Galerii Sztuki Ludowej STL w Lublinie.

Obraz autorstwa Stanisława Koguciuka, fot. Paweł Onochin (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obraz autorstwa Stanisława Koguciuka, fot. Paweł Onochin (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Koguciuk urodził się na Wołyniu, obecnie mieszka w Pławanicach – małej wsi na Lubelszczyźnie. Przygodę z malarstwem rozpoczął dopiero pod koniec lat 60., a jego pierwsze prace powstawały na rękawach obciętych od koszuli, sprzedawał je na targu w Chełmie.

Na początku lat 70. swoje pejzaże po raz pierwszy zaprezentował na wystawie zbiorowej w Chełmskim Domu Kultury. Kolejne lata przynosiły już tylko sukcesy, które przyczyniały się do stopniowego wzrostu popularności. W ciągu swojej pięćdziesięcioletniej działalności artystycznej namalował ponad dwadzieścia tysięcy obrazów. Malarstwo wypełnia całe jego życie, tworzy z wyobraźni, głównie na wystawy, na konkursy tematyczne, dla kolekcjonerów i zwykłych klientów.

Obrazy maluje przy świecach, na płycie pilśniowej farbami olejnymi, oprawia je w skromną, drewnianą ramkę, którą także sam wykonuje. W jego twórczości dominują rodzime pejzaże, przywołujące sceny z życia dawnej wsi, zapomniane już zwyczaje i obrzędy. Odrębną grupę stanowią tzw. Humory, niewielkie obrazki satyryczne opatrzone krótkim tekstem, którymi doskonale komentuje otaczająca go rzeczywistość.

Wystawa Stanisław Koguciuk. Tematy religijne jest pierwszym indywidualnym pokazem artysty, na której zaprezentowano tylko obrazy o tematyce religijnej. Ta część jego twórczości jest wciąż mało znana i dotychczas nieopisana. Artysta na swój sposób przedstawia na nich znane sceny ewangeliczne: Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Ucieczkę do Egiptu, Spotkanie z Samarytanką, Wjazd do Jerozolimy, Ostatnią Wieczerzę, Ukrzyżowanie i wiele innych. Maluje tylko historie z Nowego Testamentu. Wymyślił także własny obraz ludowej Madonny, którą przedstawia z małym Jezusem w otoczeniu kwiatów i aniołów. W tematykę ekspozycji wpisują się też prace ilustrujące doroczne święta religijne kultywowane w przestrzeni wsi (Majówka), parafii (Odpust, Święcenie pokarmów) lub domu (Wigilia).

Większość prac została namalowana przez artystę specjalnie na tę wystawę, są wśród nich przedstawienia już powszechnie znane i wielokrotnie przez niego powielane (np. Ostatnia Wieczerza, Droga Krzyżowa), a także takie, które w przestrzeni wystawienniczej pojawiły są po raz pierwszy (Zwiastowanie, Chrzest Jezusa, Rozmnożenie chleba). Prezentowane na wystawie prace doskonale oddają postawę samego twórcy, człowieka bardzo skromnego i religijnego, pełnego pokory i bezgranicznie oddanego Bożej Opatrzności.

Stanisław Koguciuk. Tematy religijne
Od 4 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku
Wernisaż: 4 czerwca 2016 roku, godzina 16.00
Organizator: Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej
Galeria Sztuki Ludowej STL w Lublinie

Dodaj komentarz