• 2016-05-19

Zapamiętane niezapisane

Od 24 maja w Domu Spotkań z Historią w Warszawie oglądać można wystawę fotografii Feliksa Łukowskiego. Zapamiętane niezapisane prezentuje około 60 zdjęć, będących zapisem życia zamojskich wsi w latach 40.

„Zapamiętane niezapisane. O wojnie na fotografiach Feliksa Łukowskiego” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Zapamiętane niezapisane. O wojnie na fotografiach Feliksa Łukowskiego” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor wykonał blisko 1500 fotografii dokumentujących świat swoich rodzinnych Siemnic i okolicznych miejscowości. W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną fotografie z czasu II wojny światowej. Mimo że to był niezwykle dramatyczny okres w dziejach Zamojszczyzny na zdjęciach nie ma wielu śladów wojny – pacyfikacji wsi, wysiedleń, Holokaustu, czystek etnicznych.

Kolekcja jest zapisem dziejów małej zbiorowości, są fotografie ślubów, pogrzebów, wesel, uroczystości z okazji pierwszej komunii świętej. O wojnie przypominają głównie zdjęcia dokumentujące ekshumacje oraz pośrednio fotografie partyzantów, Niemców z Besarabii, Kozaków.

Twórcy wystawy zestawiają fotografie z relacjami świadków: mieszkańców Siemnic, Wożuczyna, Rachań i okolic. W ich pamięci, inaczej niż na zdjęciach, wojna jest obecna w całym swym tragicznym wymiarze.

Feliks Łukowski – urodził się w Siemnicach w 1919 roku. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył cztery klasy gimnazjum. Nie był reporterem, ale fotografem amatorem, który dokumentował swoją małą ojczyznę, rodzinę i przyjaciół. Po wojnie skończył kurs pedagogiczny i wyjechał na Dolny Śląsk, w latach 50. powrócił na Lubelszczyznę jako nauczyciel w Krynicach. Związał się z tym miejscem na stałe, został dyrektorem szkoły. Jako pedagog skoncentrował się na działaniach społecznych. Zmarł w 1985 roku w Tomaszowie Lubelskim.

Zapamiętane niezapisane. O wojnie na fotografiach Feliksa Łukowskiego
Od 24 maja do 21 sierpnia 2016 roku
Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Muzeum Zamojskie w Zamościu
Dom Spotkań z Historią
Warszawa

Dodaj komentarz