25. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej

Do 2 czerwca Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza na wystawę w ramach 25. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej MIASTO. To wiodąca impreza Legnickiego Festiwalu SREBRO, organizowanego przez legnicką galerię od 1979 roku.

Proj. Sham Patwardhan-Joshi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Proj. Sham Patwardhan-Joshi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs ma charakter czysto artystyczny i skłania się ku nagradzanie pomysłu, wartość i sensu wypowiedzi twórcy. Przystępujący do niego twórcy mają za zadanie przygotować dzieło na zadany temat. Jego interpretacja i wartość wypowiedzi twórczej są podstawowym kryterium decydującym o kwalifikacji prac na wystawę. Tegoroczny temat konkursu to MIASTO. Miasto to jedno z największych, najstarszych i najtrwalszych osiągnięć cywilizacyjnych człowieka. Czy ostatnie? Jaką siłą przyciągania milionów dysponują miasta, skoro według socjologiczno-demograficznych prognoz wkrótce żyć w nich będzie ponad 80% ludzkości? Czymże dziś są te cywilizacyjne (po)twory? Na czym polega ich fenomen?

Miasto to autoteliczna struktura terytorialno-urbanistyczna i społeczna oraz koncept intelektualny tętniący własnym życiem. Jednocześnie stanowi ono twór konkretny, praktyczny i samowystarczalny niczym naturalny ekosystem. Według wielu miasto definiują zamieszkujący je ludzie, więc skupia ono wszelkie zalety i wady człowieka. Jest więc emanacją sprzeczności i ambiwalencji: dobra i zła, wolności i opresyjności, porządku i chaosu, wyrachowania i namiętności, potęgi i słabości, piękna i brzydoty, racjonalizmu i spontaniczności, wspólnoty i egoizmu, bezpieczeństwa i inwigilacji, bogactwa i nędzy, kreatywności i konsumpcji, miłości i nienawiści, wygody i uciążliwości, indywidualności i tłumu.

Proj. Tove Knuts (źródło: materiały prasowe rganizatora)

Proj. Tove Knuts (źródło: materiały prasowe rganizatora)

Miasto to żywioł o kontrowersyjnej urodzie i narkotycznych skutkach działania. Przeciwieństwo gnuśnego spokoju i zabójczej nudy. Synonim pośpiechu i powierzchowności, niezliczonych wrażeń i iluzji na lepsze życie. Suma indywidualnych myśli, pragnień i namiętności jego mieszkańców, zamknięta w puszce Pandory wielokrotnego użytku. Miasto-Mekka, Eldorado i Mordor w jednym. Niebo i Piekło człowieka.

Spośród 481 prac nadesłanych przez 272 artystów z 33 krajów, do wystawy zakwalifikowano prace 48 artystów, głównie z Europy, ale także z Chin, Izraela, Japonii, Korei Południowej, Meksyku oraz Tajwanu.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy.

25. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej MIASTO
Od 26 kwietnia do 5 czerwca 2016 roku
Wernisaż: 21 maja 2016 roku, godz. 19.00
Organizator: Galeria Sztuki w Legnicy
Galeria Sztuki w Legnicy

Dodaj komentarz