Jasnopis

10 maja nakładem Wydawnictwa a5 ukazał się tom Jasnopis – zbiór wierszy Krzysztofa Siwczyka.

Krzysztof Siwczyk,  „Jasnopis” – okładka książki (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Krzysztof Siwczyk, „Jasnopis” – okładka książki (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Krzysztof Siwczyk należy do autorów, którzy na przestrzeni kolejnych książek starają się penetrować coraz to nowe poetyckie idiomy. Zmieniająca się poetyka jego wierszy wskazuje mi.in na inspiracje tradycją awangardową i neoawangardową, na kwestie kryzysu języka i próby jego przezwyciężenia. W twórczych poszukiwaniach towarzyszy mu zawsze przychylność czytelników i krytyki. O Dokąd bądź, poemacie nagrodzonym w 2015 roku Nagrodą Kościelskich pisano , że „to jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej poezji ostatnich lat” (Krzysztof Koniuszy) czy „Piękna książka” (Piotr Śliwiński).

Sam auto pisze: Jasnopis to próba nowego języka, zaledwie przymiarka do gramatyki przeczutej epifanii mowy, której źródłem jest inne, nowe życie – życie pojedyncze, odmienne. Tyleż bliskie, co obce w swoim pokrewieństwie. Jednocześnie Jasnopis otwiera się na każde dopowiedzenie lektury. Tam, gdzie rezygnuje z arbitrażu interpunkcji, woła o czytelne dopełnienie. Tam, gdzie zmilcza fakty, rozpościera się przestrzeń kreacji, za którą stoi w równym stopniu autor jak i czytelnik. Tam wreszcie, gdzie nadużywa przerzutni, przerzuca odpowiedzialność za własne zachwyty i zwątpienia w stronę tego, kto czyta długo w noc przy niewyraźnym świetle.

Krzysztof Siwczyk | Jasnopis
Premiera: 10 maja 2016 roku
Wydawnictwo a5

Dodaj komentarz