Pozdrowienia z Ekosfery

Do 10 czerwca Galeria Bardzo Biała w Warszawie zaprasza na wystawę Izabelli Bryzek pt. Pozdrowienia z Ekosfery. Indywidualny pokaz prac artystki jest kolejną odsłoną jej rozważań na temat relacji człowieka i otaczającego go świata, który nieustannie poznajemy, badamy i transformujemy.

Izabella Bryzek, „Pozdrowienia z Ekosfery” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Izabella Bryzek, „Pozdrowienia z Ekosfery” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ciągu życia rozwijamy umiejętności pojmowania i zdobywania informacji. Narzędzia, zapiski i rytuały, które tworzymy i które nas otaczają, pozwalają uporządkować nasze obserwacje. W swoich pracach artystka porusza zagadnienie relacji pomiędzy człowiekiem i rozumianym przez niego światem. Stara się również opisać rzeczywistość, w której żyjemy i funkcjonujemy każdego dnia, jako części niewyobrażalnego procesu trwającego od początku wszechświata. Tym samym próbuje przeanalizować codzienność opisywaną przez pryzmat wybranych teorii i paradygmatów naukowych, szukając w niej miejsca intuicji i uczucia.

Tytuł wystawy Pozdrowienia z Ekosfery jest kolejnym efektem moich fascynacji miejscem człowieka we wszechświecie. Znajdujemy się w momencie w historii, w którym coraz poważniej myśli się o turystyce kosmicznej, jak równie w momencie  powstawania planów kolonizacji kolejnych obiektów w Układzie Słonecznym. Tym razem ekspansja nie ma dotyczyć licznych satelitów i łazików, lecz planowaniem lotów, w których mieliby brać udział ludzie. Temat stał się bardzo popularny ze względu na jego fantastyczność i spełnieniu marzenia o locie w nieznane. Jednak by przygotować się do lotu, musimy o wiele dokładniej przyjrzeć się sobie samym – pisze Izabella Bryzek.

Tym razem Izabella Bryzek zamyka w przestrzeni galerii obiekty, które określa „pamiątkami”z tytułowej Ekosfery. Wybrane obiekty – będące elementami naszej codzienności – próbuje przedstawić jako przedmioty rzadkie i pożądane. Stają się one artefaktami o jedynym znanym nam miejscu ich występowania – Ziemi, czyli planecie krążącej w Ekosferze.

Izabella Bryzek, Pozdrowienia z Ekosfery
Od 10 maja do 10 czerwca 2016 roku
Galeria Bardzo Biała
Warszawa

Dodaj komentarz