Nowy Akcent

Ukazał się kolejny, już 144 numer kwartalnika „Akcent”, w którym jak zwykle można znaleźć mnóstwo ciekawych artykułów dotyczących literatury  i sztuki.

„Akcent” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

„Akcent” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Najnowszy tom „Akcentu” otwiera autobiograficzna proza Jacka Łukasiewicza – cenionego poety, krytyka literackiego i historyka literatury. Poruszające są również opowiadania Andrzeja Chodackiego o Polakach zesłanych w głąb sowieckiego imperium oraz poświęcone wydarzeniom związanym z walką z bolszewikami w 1920 r. Wojciech Ligęza z ogromnym znawstwem i przenikliwością pisze o wierszach Wisławy Szymborskiej, w których człowiek pozostaje rozdarty pomiędzy pragnieniem bliskości z inną osobą a potrzebą doświadczania samego siebie jako istnienia pojedynczego i suwerennego. Znany węgierski historyk, poeta i tłumacz literatury polskiej István Kovács przedstawia sylwetkę Edwarda Rydza­Śmigłego, wnikliwie omawiając przebieg jego kariery wojskowej i politycznej oraz jego decyzje, działania, błędy i zaniechania jako Generalnego Inspektora i Naczelnego Wodza Wojska Polskiego. Wielu czytelników zainteresuje zapewne esej Anny Sobolewskiej o projektach „uczłowieczenia” dzikich zwierząt. W tomie znajdziemy wiersze sześciu poetów, w tym liryki Аntanasa A. Jonynasa i Vladasa Braziūnasa z Litwy oraz Miłosza Waligórskiego, który dał się wcześniej poznać jako świetny tłumacz z kilku języków. Ozdobę graficzną numeru stanowią fotografie rzeźb Wojciecha Mendzelewskiego.

„Akcent”
nr 2 (144) 2016

Dodaj komentarz