Sejsmograf. Młoda Małopolska Scena Artystyczna

Organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie we współpracy z BWA Sokół w Nowym Sączu i BWA w Tarnowie przegląd Młodej Małopolskiej Sceny Artystycznej to trzydniowy projekt, który odbędzie się w terminie 17−19 czerwca.

Sejsmograf. Młoda Małopolska Scena Artystyczna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sejsmograf. Młoda Małopolska Scena Artystyczna (źródło: materiały prasowe organizatora)

W projekcie wezmą udział wybrani artyści młodszego pokolenia identyfikujący się z regionem Małopolski oraz zaproszeni kuratorzy z Polski i zagranicy. Spotkanie ma być okazją do poznania twórczości, postaw i praktyk artystów, inspiracją do wymiany doświadczeń i refleksji, ale także zachętą do dyskusji o modelach i strategiach pracy z twórcami dopiero wkraczającymi w obieg sztuki.

Poza możliwością bezpośredniego spotkania i prezentacji instytucji organizatorzy zapraszają do dwóch paneli dyskusyjnych odbywających się w Krakowie i Nowym Sączu. Będą poświęcone między innymi takim tematom: modele wystaw / przeglądów młodych scen, system grantów i stypendiów oraz zaangażowanie kuratorów w bezpośrednią pracę z artystami, jak również możliwości tworzenia nowych formatów obecności artystów w obiegu instytucjonalnym.

Na dynamikę i różnorodność projektu złożą się również wizyty w Nowym Sączu i Tarnowie, rozpoznanie lokalnych kontekstów, a także nawiązanie sieci realnych znajomości międzyinstytucjonalnych, wartościowych dla przyszłych kooperacji. Projekt wpisuje się w podejmowane przez nas do tej pory w skromniejszym wymiarze inicjatywy, mające na celu rozpoznanie specyfiki i potencjału lokalnych środowisk artystycznych oraz budowanie regionalnej i międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy instytucjami i niezależnymi kuratorami (konkursy skierowane do artystów regionu, projekt Detour Institution, 2015).

W projekcie może wziąć udział każda artystka/artysta, która/-y spełnia następujące warunki:

  • ma nie więcej niż 33 lata;
  • jest artystą/artystką profesjonalnym/-ą, posiadającym/-ą dyplom licencjacki lub magisterski wyższej uczelni artystycznej lub innej uczelni oferującej naukę w ramach kierunków artystycznych albo też jest dyplomantem studiów magisterskich takiej uczelni;
  • mieszka i/lub tworzy w regionie Małopolski.

Polscy i zagraniczni kuratorzy i kuratorki zaproszeni do projektu to m.in. Sandra Dichtl (niezależna kuratorka, Monachium), Kris Dittel (Onomatopee, Eindhoven), Tatiana Kochubinska (Pinchuk Art Center, Kijów), Magdalena Kownacka (FAIT, Kraków), Marta Lisok (BWA Katowice), Aurelia Nowak (Zona Sztuki, Szczecin), Patrycja Ryłko (Galeria Miejska, Gdańsk), Joanna Sokołowska (Muzeum Sztuki, Łódź) i Magdalena Ujma (niezależna kuratorka, Kraków). Pełna lista kuratorów i kuratorek będzie dostępna na stronie internetowej organizatorów. Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz przejazdy pomiędzy miastami.

Kuratorki projektu: Anna Bargiel (Galeria Bunkier Sztuki, Kraków), Ewa Łączyńska-Widz (BWA, Tarnów), Anna Smolak (BWA Sokół, Nowy Sącz), Magdalena Ziółkowska (Galeria Bunkier Sztuki, Kraków).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy Anny Bargiel. Muszą zawierać portfolio artystyczne (w formacie PDF, wielkości do 25 MB) wraz z biogramem oraz opisem zainteresowań, strategii pracy oraz artystycznej postawy (tekst do 1800 znaków).

Sejsmograf. Młoda Małopolska Scena Artystyczna
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 26 maja 2016 roku
Projekt odbędzie się w dniach 17–19 czerwca 2016 roku
Organizatorzy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie we współpracy z BWA Sokół w Nowym Sączu i BWA w Tarnowie

Dodaj komentarz