Krytyka i klinika

10 maja nakładem wydawnictwa Officyna ukaże się książka Krytyka i klinika, której autorem jest Gilles Deleuze. Na język polski została przełożona przez  Bogdana Banasiaka i Pawła Pieniążka.

Gilles Deleuze, „Krytyka i klinika” – okładka książki (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Gilles Deleuze, „Krytyka i klinika” – okładka książki (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Ten zbiór tekstów, z których jedne nie zostały wydane, a inne już się ukazały, został zorganizowany wokół pewnych problemów. Problemu pisania: pisarz, jak mówi Proust, wynajduje w języku nowy język, swego rodzaju język obcy. Ujawnia nowe moce gramatyczne bądź syntaktyczne. Wyrzuca język z jego zwyczajowych kolein: przyprawia go o obłęd. Dlatego też problemu pisania nie można oddzielić od problemu widzenia i słyszenia: gdy inny język powstaje w języku, to w istocie cała mowa zmierza do granicy „asyntaktycznej”, „agramatycznej” bądź komunikuje się z własnym zewnętrzem.

Granica nie znajduje się na zewnętrz mowy, jest jej zewnętrzem: zrobiona jest z nie-językowego widzenia i nie-językowego słyszenia, które jednak ona sama umożliwia. Istnieją również malarstwo i muzyka właściwe pisaniu, będące efektami barw i dźwięków, które wznoszą się ponad słowa. Widzimy i słyszymy właśnie poprzez słowa, między słowami. Beckett mówił o drążeniu dziur w mowie, aby widzieć bądź słyszeć „to, co jest poza nią ukryte”. O każdym pisarzu należy właśnie powiedzieć: to widzący, to słyszący, „źle widziane, źle powiedziane” to kolorysta, to muzyk.

Tekst: fragment przedmowy

Gilles Deleuze | Krytyka i klinika
Premiera: 10 maja 2016 roku
Wydawnictwo: Officyna

Dodaj komentarz