Sto lekcji o Kolekcji

Od kwietnia do grudnia w ramach projektu Sto lekcji o Kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zorganizuje sto bezpłatnych lekcji muzealnych i warsztatów poświęconych dziełom sztuki współczesnej z Kolekcji MOCAK-u.

Sto lekcji o Kolekcji, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sto lekcji o Kolekcji, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt przewiduje organizację cyklu stu bezpłatnych zajęć edukacyjnych poświęconych sztuce współczesnej. Kierowany jest do zróżnicowanej grupy odbiorców od dzieci w wieku przedszkolnym przez młodzież szkolną, studentów i dorosłych, po niepełnosprawnych, seniorów oraz osoby o utrudnionym dostępie do kultury. Najważniejszymi celami projektu są zachęcenie szkół i innych placówek edukacyjnych do włączania sztuki najnowszej do swojego programu, upowszechnianie wiedzy na temat zjawisk ważnych dla sztuki oraz zapoznanie uczestników z postaciami artystów, których dzieła można zobaczyć w Kolekcji MOCAK-u.

Lekcje i warsztaty będą dostosowane do potrzeb odbiorców. W przypadku grup dziecięcych szczególny nacisk położymy na zapoznanie uczestników z technikami plastycznymi. Jeśli chodzi o młodzież, skupimy się na informacjach uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas przygotowań do egzaminu gimnazjalnego bądź maturalnego. Celem zajęć dla seniorów będzie wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające samodzielny odbiór sztuki współczesnej. Wśród grup niepełnosprawnych znajdą się osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu, jak również dzieci z trudnościami emocjonalnymi i przejawiające zachowania aspołeczne. Dla tej grupy uczestników przygotowany zostanie specjalny program warsztatów wykorzystujący techniki poznawania sztuki możliwymi dla uczestników zmysłami, a w przypadku młodzieży nastawiony na uaktywnienie zachowań prospołecznych. Warsztaty z więźniami i bezdomnymi będą kładły nacisk na umiejętność wyrażania emocji.

Zajęcia edukacyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o dzieła sztuki z Kolekcji MOCAK-u. W ramach projektu realizowanego przez doświadczonych edukatorów i artystów powstanie także seria zeszytów z zadaniami dotyczącymi dzieł z Kolekcji MOCAK-u, materiały edukacyjne będą nieodpłatnie udostępniane szkołom oraz innym placówkom popularyzującym wiedzę wśród różnych grup wiekowych.

Sto lekcji o Kolekcji
Pierwsze zajęcia poświęcone instalacji Stanisława Dróżdża zatytułowanej Między: 8 maja 2016 roku, godzina 12.00
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Dodaj komentarz