• 2016-05-02

IX Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi. Wspólnota

13 maja rozpocznie się IX edycja Spotkań Teatralnych Bliscy Nieznajomi organizowana przez Teatr Polski w Poznaniu.

„ Bliscy Niezłomni”– plakat (źródło: materiały prasowe teatru)

„ Bliscy Niezłomni”– plakat (źródło: materiały prasowe teatru)

Tegoroczna, IX edycja Spotkań Teatralnych Bliscy Nieznajomi prowokuje do kolejnych parafraz hasła „Naród sobie”: „wspólnota sobie”, „kobiety sobie”, „lokalne społeczności sobie”, „teatr sobie”. To próba niedogmatycznego, krytycznego odczytania drugiego członu hasła na gmachu Teatru Polskiego w Poznaniu. Czy naród powinien być „sobie” / „dla siebie”? Czy wspólnota powinna być „sobie”? Wreszcie czy teatr powinien być „sobie”?

Zaprzeczenie byłoby zbyt proste, wszelka jednoznaczność stałaby się pułapką – by być dla innych, musimy być dla siebie, jednak granice wspólnoty, którą tworzymy, muszą być otwarte, płynne, ulegające przesunięciom i modyfikacjom wyznaczanym przez współodpowiedzialność i etykę troski, by emancypować, spotykać ludzi, wywoływać emocje, wyzwalać empatię, smakować, czuć, przeżywać, doświadczać, otwierać na to, co nienormatywne.

Agata Siwiak (dyrektorka artystyczna Festiwalu Bliscy Nieznajomi)

Festiwal Bliscy Nieznajomi 2016 będzie ogniskować się wokół idei wspólnotowości, nawiązując do historii Teatru Polskiego w Poznaniu – instytucji organizującej wydarzenie – który został wzniesiony w 1875 roku, w czasach zaboru pruskiego, dzięki zaangażowaniu obywateli.

Bliscy Nieznajomi będą koncentrować się na polskim teatrze i sztuce (w miesiąc po projekcie odbywa się bowiem w Poznaniu największy w naszym kraju i jeden z największych w Europie międzynarodowy Malta Festiwal, natomiast nie ma w stolicy Wielkopolski przeglądu dedykowanego rodzimym twórcom). Tegoroczna edycja będzie prezentować zarówno działania teatralne, jak i muzyczne, wizualne oraz społeczno-artystyczne. Obok zaproszonych spektakli teatr przedstawi premierowe projekty. Program został podzielony na trzy bloki tematyczne.

Pierwszy z nich – Wspólnota: Teatr – odwołuje się do wspólnoty artystycznej/teatralnej. Festiwal otworzy premiera Teatru Polskiego w Poznaniu w reżyserii Anny Karasińskiej Drugi spektakl.

Kolejny cykl – Wspólnota: Miejsca – odnosi się do wspólnoty lokalnej, definiowanej przez miejsce zamieszkania. W tym bloku znajdziemy spektakl podejmujący temat wciąż niedostatecznie dyskutowanej, nieprzepracowanej XX-wiecznej traumy – Rzezi Wołyńskiej (Swarka w reżyserii Kataryny Szyngiery).

W ostatnim z bloków tematycznych – Wspólnota: Kobiety – swoje premierowe projekty zrealizują poznańskie animatorki kultury, artystki, kuratorki, działaczki społeczne wraz z zaproszonymi artystami (m.in. Anną Królikiewicz, Agatą Bielską, Moniką Drożyńską, Maliną Prześlugą i Zbigniewem Łowżyłem). Podjęte tematy będą dotyczyły idei teatru jako domu (projekt kuratorski Joanny Stankiewicz), historycznej stygmatyzacji kobiet (projekt zainicjowany przez Ewę Łowżył) i sztuki jako przestrzeni otwartej na doświadczenia zmysłowe, identyfikowane z kobiecością – smak, zapach, dotyk (kuratorka: Agata Kiedrowicz).

IX Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi. Wspólnota
Od 13 do 29 maja 2016 roku
Teatr Polski w Poznaniu

Dodaj komentarz