Wracając do Białowieży

Od 13 maja w Galerii Arsenał w Białymstoku będzie można oglądać wystawę Wracając do Białowieży, która jest częścią projektu artystyczno-badawczego pod takim samym tytułem. Wydarzenie stanowi krytyczne spojrzenie na tradycję białowieskich plenerów artystycznych oraz świadomym kształtowaniem idei pleneru jako platformy umożliwiającej realizację aktywności twórczych.

„Wracając do Białowieży” – plener (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Wracając do Białowieży” – plener (źródło: materiały prasowe organizatora)

Inicjatywa oparta jest na autorskiej koncepcji, której części składowe – plener, wystawa poplenerowa, publikacja i współpraca z innymi jednostkami – stają się nie tylko jej elementami, ale przede wszystkim pewną metodą pracy.

Główną inspiracją dla pomysłodawców projektu oraz komisarzy, Tomasza Koszewnika oraz Jana Szewczyka, stał się kontekst natury – Puszczy Białowieskiej – oraz tradycje spotkań artystów na tych terenach, organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Białymstoku i Związek Polskich Artystów Plastyków.

Projekt Wracając do Białowieży rozpoczął się w 2015 roku letnim plenerem z udziałem prof. Marka Wasilewskiego oraz doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zapleczem instytucjonalnym stał się dla uczestników Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach.

Kilkudniowa rezydencja była nie tylko próbą zapoznania się z unikalnym pejzażem prehistorycznych lasów, ale i z aktywnością lokalnych społeczności, w tym doktorantów Instytutu Biologii Ssaków PAN czy Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Przede wszystkim jednak stanowił okazję do wymiany wiedzy między poszczególnymi dyscyplinami oraz testowania nowych form dydaktyki w ramach studiów artystycznych.

Realizowana w Galerii Arsenał w Białymstoku wystawa jest efektem tego białowieskiego pleneru artystyczno-naukowego. Na początku 2017 roku ukaże się także publikacja raportu, którego prezentacja odbędzie się w Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie podczas wystawy finalizującej projekt.

Wracając do Białowieży
Od 13 maja do 23 czerwca 2016 roku
Komisarze: Tomasz Koszewnik, Jan Szewczyk
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok

Dodaj komentarz