• 2016-04-28

Miasto Szczęśliwe

8 maja rozpocznie się Festiwal Sztuki i Społeczności pt. Miasto Szczęśliwe. Organizatorem tego wydarzenia jest Teatr Powszechny w Warszawie.

Miasto Szczęśliwe Festiwal Sztuki i Społeczności  – Logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miasto Szczęśliwe Festiwal Sztuki i Społeczności – Logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Współpraca, uczestnictwo, wolność, demokracja, wartości obywatelskie, niwelowanie podziałów społecznych – wszystkie te tematy nabierają w ostatnim czasie szczególnego znaczenia zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Właśnie tym wartościom ma być dedykowany Festiwal Miasto Szczęśliwe, którego pierwsza edycja, organizowana przez Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, wpisuje się w plany warszawskiego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Pragi. Tytułem festiwalu organizatorzy nawiązują do głośnej książki Charlesa Montgomery’ego, w której zajmuje się on tym, jak miasto, jego organizacja i infrastruktura wpływają na jakość i styl życia mieszkańców.

Miasto Szczęśliwe ma charakter międzynarodowy – biorą w nim udział artyści i działacze społeczni nie tylko z warszawskiej Pragi, ale także z Niemiec, Belgii, Francji, Włoch, i Austrii. Ponadnarodowe partnerstwo sprzyja wymianie bogatych doświadczeń i wartości obywatelskich, których wspieranie jest niezbędne wobec wyzwań rewitalizacyjnych Warszawy. Ideą jest zatem z jednej strony czerpanie z dorobku zagranicznych instytucji, z drugiej zaś umacnianie z nimi więzi i artystyczno-społeczna kooperacja na wielu polach, która pozwoli rozwiązywać konkretne problemy. Teatr wychodzi  bowiem z założenia, że kultura powiązana ze sprawną edukacją i animacją społeczną jest jednym z najistotniejszych narzędzi rozwoju demokratycznego społeczeństwa.

Program festiwalu realizowany będzie wokół trzech głównych tematów: rewitalizacja, różnorodność kulturowa, uczestnictwo, każdorazowo konfrontując ze sobą działania artystyczne, społeczne i edukacyjne. Miasto Szczęśliwe nie będzie skupiało się wyłącznie na krytyce sytuacji zastanej, celem jest pozytywna współpraca i promowanie działań na najwyższym poziomie artystycznym, podejmujących jednocześnie istotne tematy społeczno-polityczne.

Z kolei na poziomie animacji i aktywizmu obywatelskiego projekt będzie dowartościowywał inicjatywy włączające szerokie grupy mieszkańców miasta w działania na rzecz wspólnego rozwoju dzielnicy, miasta, kraju. Szczególne znaczenie ma fakt inicjowania projektu w lokalnym obszarze Teatru Powszechnego, na terenie warszawskiej Pragi – dzielnicy z jednej strony dotkniętej dużą ilością problemów rozwojowych, a z drugiej zamieszkiwanej przez zwarte struktury społeczności lokalnej o ogromnym, ale często niedocenianym potencjale.

Miasto Szczęśliwe Festiwal Sztuki i Społeczności
Od 8 maja do sierpnia 2016 roku
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

Dodaj komentarz