KTOś

25 kwietnia w Galerii ZPAP w Gdańsku odbędzie się wernisaż prac Jarosława Vikinga Olszewskiego pt. KTOś. Zostaną na niej pokazany obrazy artysty, w których przygląda się indywidualnej tożsamości człowieka.

Jarosław Viking Olszewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jarosław Viking Olszewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Człowiek jest „kimś” a nie „czymś” i decyduje o tym jego tożsamość. Tożsamość oznacza niepowtarzalność i wynika z godności, która przysługuje każdemu człowiekowi. Osoba kształtująca swoją tożsamość jest istota wolną mającą prawo do twórczego rozwoju. Tożsamość nie jest czymś danym i trwałym – jest wyzwaniem, które podejmuje człowiek świadomy aby odnaleźć i ukształtować siebie. Pomimo, że wolny człowiek sam stanowi o sobie, to podlega temu co dzieje się we wspólnocie, w życiu społecznym.

„Ktoś” jako centralny bohater prac malarskich Jarosława Olszewskiego to istota kształtowana przez ingerencję różnorakich czynników zewnętrznych w indywidualne życie jednostki. Niepewność obecna zarówno w życiu osobistym, jak i zbiorowym ma przede wszystkim źródło w podważaniu wartości, braku bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, szybkim dewaluowaniu nabytych wcześniej kwalifikacji, niepewności stosunku pracy, powierzchowności życia, deklaracji na krótką metę, unikania głębokich relacji międzyludzkich. Bezradność, osamotnienie, stres, stałe manipulowanie człowiekiem, dominacja we współczesności materii nad duchem odziera człowieka z jego tożsamości.

Jarosław Viking Olszewski, KTOś
Od 25 kwietnia do 25 maja 2016 roku
Wernisaż: 25 kwietnia 2016 roku, godzina 18.00
Galeria ZPAP
Gdańsk

Dodaj komentarz