Nieużytki sztuki 2016 – dzierżawa pod uprawę

Rusza rekrutacja chętnych do projektu Nieużytki sztuki 2016 w białostockiej Galerii Arsenał elektrownia. To propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji w przestrzeni nie tylko miasta, lecz również sztuki, czego następstwem może być zmiana nastawienia do sztuki współczesnej, zbliżenie do instytucji sztuki, zniesienie bariery między oficjalną instytucją kultury a mieszkańcami.

Nieużytki sztuki 2016 – dzierżawa pod uprawę (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nieużytki sztuki 2016 – dzierżawa pod uprawę (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt jest próbą reinterpretacji pojawiających się w polskiej sztuce współczesnej wątków związanych z uprawą (Julita Wójcik, duet Kwiatuchi) z ideą zasiewów (Teresa Murak), a także ponownego zdefiniowania zasad partycypacji społecznej w przestrzeni sztuki. Niezwykle istotny wydaje się być również aspekt użytkowości sztuki, stawianie pytań czy odbiorca jest gotowy podjąć współpracę w obszarze sztuki, czy przekazanie inicjatywy w ręce odbiorców, umożliwienie im działania spotka się z aprobatą i realnym zaangażowaniem.

Udostępnienie terenu należącego do galerii czy muzeów, poprzedzone częściową rewitalizacją, mieszkańcom, sąsiadom, publiczności może stać się w efekcie początkiem procesu kreowania nowej przestrzeni spotkania, opierającego się na wymianie, sprzyjającej współpracy, współodpowiedzialności w działaniu.

Koncepcja stworzenia sieci przygaleryjnych ogródków, grządek jest propozycją skierowaną do szerokiej publiczności, do odbiorców sztuki, do mieszkańców aglomeracji miejskich, w specyficznym okresie letnio – wakacyjnym, zwanym potocznie „sezonem ogórkowym”. W projekcie weźmie udział 6 osób.

Bezpłatne udostępnienie/wydzierżawienie specjalnie przygotowanych grządek chętnym do ich uprawiania, odbędzie się na mocy specjalnie przygotowanego dokumentu prawnego określającego zasady użytkowania wynajętego terenu, które zgodne będą ze specyfiką każdego z miejsc.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym – szczegóły dostępne na stronie internetowej projektu. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest otrzymanie z Galerii Arsenał maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną liczbe miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nieużytki sztuki 2016 – dzierżawa pod uprawę
Autorka projektu: Elżbieta Jabłońska
Kwiecień 2016 roku
Galeria Arsenał elektrownia w Białymstok

Dodaj komentarz