• 2016-04-18

Kraków i świat – konferencja o fenomenie miasta

Tematem jubileuszowej konferencji Kraków i świat organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury jest fenomen miasta. Trwa bezpłatna rejestracja dla uczestników.

„Kraków i świat” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Kraków i świat” – plakat (źródło: materiały prasowe)

W wielowymiarowej refleksji nad kwestiami dziedzictwa, tożsamości i cywilizacji, podejmowanej przez MCK od momentu inauguracji działalności (29 maja 1991 r.), wątek miejski zajmuje bez wątpienia miejsce szczególne. Miasto to z jednej strony soczewka, w której skupiają się najbardziej palące problemy współczesności, z drugiej zaś zwierciadło cywilizacji, jej dokonań i pamięci. To także miejsce, w którym ścierają się różne tożsamości i miejskie narracje.

Podczas dwóch dni konferencji międzynarodowe grono ekspertów – historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, menedżerów kultury, urbanistów, ekonomistów – debatować będzie nad fenomenem miasta, zwłaszcza nad naturą zmiany i charakterem transformacji ostatnich dwudziestu pięciu lat, narracjami i opowieściami o mieście, a także modelami rozwoju i wyzwaniami przyszłości. W sześciu dyskusjach panelowych Kraków zostanie przedstawiony jako metropolia Europy Środkowej. Zostanie także poruszona kwestia tego, jak jest postrzegany z perspektywy globalnej oraz jaki jest jego obraz w literaturze. Eksperci debatować będą o historii i dziedzictwie miasta. Spojrzą też w przyszłość, zastanawiając się nad możliwymi drogami rozwoju Krakowa oraz rolą polityki kulturalnej i sektora kultury w tym procesie. Specjalnymi gośćmi konferencji będą prof. Claudio Magris i Charles Landry.

Szczególnym wyrazem triumfu europejskiego dorobku kulturalnego są miasta. Takie, które wniosły twórczy wkład w budowanie uniwersalnych wartości naszej cywilizacji, zachowując jednocześnie swoją lokalność i kształtując jedyną w swoim rodzaju tożsamość. Kraków często postrzegany bywa jako serce Polski i „najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast”. Nie ma w Polsce miejsca, które by tak obrosło mitem i legendą. Ale równocześnie jest najbardziej kosmopolitycznym miastem na ziemiach polskich. Zawsze stanowił polski rozdział europejskiego dziedzictwa. Dawna stolica Polski stanowi obecnie pole dynamicznej konfrontacji pomiędzy współczesną cywilizacją a dziedzictwem przyszłości. Kraków to różnorodność, integralność, ciągłość, autentyczność, reprezentatywność, klasa artystyczna dziedzictwa architektonicznego. Mit Krakowa – miejsca symbolicznego w polskiej polityce i życiu narodowym – odczytać dziś trzeba w szerszej perspektywie jednoczącej się Europy i globalizującego się świata.

Jacek Purchla

30 maja (poniedziałek)

 • 10.00–12.00 Kraków w Europie Środka
 • 12.00–12.30 Przerwa kawowa
 • 12.30–14.30 Kraków z oddali
 • 14.30–15.30 Lunch
 • 15.30–17.30 Kraków w literaturze
 • 17.30–18.00 Przerwa kawowa
 • 18.00–19.30 Spotkanie z Claudiem Magrisem: Od eseju do fikcji literackiej – Triest, Europa Środkowa i mit habsburski

31 maja (wtorek)

 • 10.00–12.00 Kraków miastem dziedzictwa
 • 12.00–12.30 Przerwa kawowa
 • 12.30–14.30 Kraków miastem przyszłości
 • 14.30–15.30 Lunch
 • 15.30–17.30 Miasto a kultura
 • 17.30–18.00 Przerwa kawowa
 • 18.00–19.30 Wykład Charlesa Landry’ego: Kraków – miasto ambicji

Szczegółowe opisy panelów oraz formularz rejestracji uczestników dostępne są na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Kraków i świat – konferencja
30 i 31 maja 2016 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz