Warsztaty przekładowe i krytyczne w ramach Festiwalu Miłosza

Organizatorzy Festiwalu Miłosza, który w tym roku potrwa od 9 do 12 czerwca, zapraszają do uczestnictwa w poprzedzających go warsztatach przekładowych i krytycznych.

Festiwal Miłosza – logotyp (źródło: materiały prasowe)

Festiwal Miłosza – logotyp (źródło: materiały prasowe)

Jak przerzucać mosty między językami? Nad tym będą pracować artyści i uczestnicy spotkań, koordynowanych przez dr hab. Magdę Heydel, wybitną przekładoznawczynię z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczkę dzieł Josepha Conrada, Seamusa Heaneya, T.S. Eliota, Teda Hughesa i Virginii Woolf. Warsztaty, odbywające się w dwóch sesjach w terminach poprzedzających Festiwal, posłużą dyskusji nad twórczością poetycką wybranych gości tegorocznej edycji Festiwalu Miłosza oraz doskonaleniu umiejętności interpretacyjnych i przekładowych uczestników. Dodatkowo w trakcie Festiwalu uczestnicy warsztatów wezmą udział w specjalnym spotkaniu z poetą, nad którego wierszami pracowali.

Zajęcia poprowadzą tłumacze tomików gości zagranicznych, wydanych specjalnie na Festiwal – m.in. nad twórczością Michaela Ondaatje pochyli się Agata Hołobut, o pracy nad przekładem wierszy Olgi Siedakowej opowie Adam Pomorski, zaś Jerzy Koch i Sławomir Paszkiet podzielą się doświadczeniem pracy nad przekładem utworów Stefana Hertmansa. Dla 5 najlepszych uczestników każdego warsztatu, wytypowanych przez prowadzących, organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów podróży do i z Krakowa na spotkanie z poetą, którego twórczości będą poświęcone zajęcia.

„Najbliższa rodzina wiersza” – to hasło będzie towarzyszyć uczestnikom warsztatów krytyki poetyckiej, koordynowanych przez dr Tomasza Cieślaka-Sokołowskiego z Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ, prezesa Krakowskiej Fundacji Literatury. Czesław Miłosz w Piesku przydrożnym opisywał „klasyka” jako poetę zainteresowanego raczej „szlifowaniem języka swoich poprzedników” niż twórcę skupionego na eksperymentatorskich poszukiwaniach. Czy w poezji współczesnej daje się jeszcze dosłyszeć „skargę klasyka”? A może ta opozycja, na której Miłosz buduje swój argument, dla współczesnej poezji jest już nieistotna? Pytania o rolę tradycji, o jej funkcję w najnowszej poezji polskiej będą stawiać prowadzący i uczestnicy, szukając „ukrytych dróg od wiersza do wiersza” (Harold Bloom). Poznanie tych najbliższych, rodzinnych związków wydaje się jednym z najważniejszych sposobów krytycznej lektury. Na zakończenie dwudniowych zajęć odbędzie się panel dyskusyjny, podsumowujący prace warsztatowe. Uczestnicy zajęć przygotują eseje krytyczne, recenzowane przez prowadzących, z których trzy najlepsze zostaną opublikowanie na łamach „Nowej Dekady Krakowskiej”.

Warsztaty mają ograniczoną liczbę miejsc – może w nich wziąć udział 15 uczestników. Wszystkich zainteresowanych zasadami kwalifikacji i uczestnictwem organizatorzy zapraszają na stronę internetową Festiwalu Miłosza po szczegółowe informacje dotyczące zapisów i terminów warsztatów.

Warsztaty przekładowe i krytyczne w ramach Festiwalu Miłosza
Maj i czerwiec 2016 roku
Krakowskie Biuro Festiwalowe, Fundacja Miasto Literatury

Dodaj komentarz