Czy istnieje klasyka (i klasycy) sztuki nowych mediów?

19 kwietnia Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza na wykład Piotra Zawojskiego pt. Czy istnieje klasyka (i klasycy) sztuki nowych mediów? Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Artysta jako naukowiec.

C. Sommerer i L. Mignonneau, „A-Volve”, dzięki uprzejmości artystów (źródło: materiały prasowe organizatora

C. Sommerer i L. Mignonneau, „A-Volve”, dzięki uprzejmości artystów (źródło: materiały prasowe organizatora

Podczas wykładu Piotr Zawojski, który na co dzień zajmuje się naukowo problematyką fotografii, kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury, postara się pokazać, w jaki sposób możliwe jest tworzenie pewnego kanonu dzieł i artystów nowych mediów.

Wydane w 2015 roku Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów to pionierska w Polsce książka prezentująca dwadzieścia pięć kanonicznych dzieł reprezentujących sztukę nowych mediów w autorskim wyborze polskich znawców tego zagadnienia. Moim zamierzeniem jako pomysłodawcy i redaktora całości było stworzenie przewodnika dla początkujących, ale równocześnie krytyczna analiza najważniejszych zjawisk w sztuce nowych mediów, która może zachęcić do lektury także czytelników, dla których te problemy są ważnym elementem ich artystycznych zainteresowań.
Uważam, że w czasie, w którym coraz częściej słyszymy o zmierzchu epoki (nowych) mediów czy też nastaniu epoki „po mediach” i licznych proklamacjach epoki postmediów warto było dokonać swego rodzaju bilansu półwiecznej już historii sztuki nowych mediów – mówi Piotr Zawojski.

Piotr Zawojski – pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ w Katowicach. Wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  Jest autorem książek: Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010) oraz Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012).

Czy istnieje klasyka (i klasycy) sztuki nowych mediów?
Wykład Piotra Zawojskiego
19 kwietnia 2016 roku, godzina 17.00
Wykład z cyklu: Artysta jako naukowiec
Kuratorka: Małgorzata Jankowska
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz