Matematyka i poezja

Dzieło Hansa Magnusa Enzensbergera Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą traktuje o wzajemnych relacjach nauk ścisłych (przede wszystkim matematyki) i tego, co można nazwać „materią poetycką”.

Hans Magnus Enzensberger, „Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Hans Magnus Enzensberger, „Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Wobec apokaliptycznych wizji upadku kultury pisma czy wiary w emancypacyjną moc sprawczą cyberprzestrzeni i „postępowych automatów” dzieło Hansa Magnusa Enzensbergera jawi się jako pochwała nierównoczesności. Tak oto poezja – niczym pierwiastek śladowy, a jednak coś niezbywalnego – pojawia się w historii nieoczekiwanie jak zając w centrum komputerowym. W życiodajnych „szwach” i spoinach tego, co ponowoczesne i anachroniczne, teraźniejsze i przeszłe, powtarza się to, czego nie przypuszczamy i nie oczekujemy. Te powroty przeszłości jako „groźba lub obietnica, tragedia lub farsa” są dla poety – bytu anachronicznego par excellence – jedyną prawomocną zasadą nadziei.

Hans Magnus Enzensberger urodził się w 1929 roku w Kaufbeuren (Niemcy). Jako poeta, eseista, biograf, wydawca i tłumacz jest dzisiaj jedną z najbardziej wpływowych i znanych na świecie osobowości literackich niemieckiego obszaru językowego.

Hans Magnus Enzensberger, Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą
Premiera: kwiecień 2016 roku
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz