Od Grupy Nowohuckiej do Kolektywu Modraszek

23 kwietnia Muzeum Narodowe w Krakowie wraz z Cracow Gallery Weekend KRAKERS zapraszają na spotkanie oraz dyskusję pt. Potencjał środowisk twórczych Krakowa – kolektywy, ugrupowania twórcze, generacje artystów i zjawiska artystyczne.

4. Cracow Gallery Weekend KRAKERS, wystawa „Skład”, SM Dębniki, fot. Joanna Rytter (źródło: materiały prasowe organizatora)

4. Cracow Gallery Weekend KRAKERS, wystawa „Skład”, SM Dębniki, fot. Joanna Rytter (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy wydarzenia proponują spojrzenie na środowiska artystyczne oraz dokonania twórców z Krakowa w jak najszerszym kontekście. Goście biorący udział w spotkaniu przyjrzą się mitom założycielskim i współczesnej recepcji dorobku Grupy Nowohuckiej, twórczości roczników osiemdziesiątych w kontekście ramowania instytucji, Kolektywowi Modraszek wraz ze sztuką protestu i partycypacji oraz katalizatorowi społecznej energii, jakim jest sztuka w służbie krakowskich „rojów”. Wstęp wolny!

5. Cracow Gallery Weekend KRAKERS, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

5. Cracow Gallery Weekend KRAKERS, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czy w zglobalizowanym świecie uzasadnione jest budowanie lokalnych opowieści związanych ze sztuką? Co stanowi o wyjątkowości twórców związanych z Krakowem i jak odnoszą się oni do szczególnej tożsamości miasta? W jaki sposób przeszłość łączy się z teraźniejszością? Jaką rolę w procesie formowania się tego rodzaju narracji pełnią instytucje kultury, festiwale oraz uczelnie artystyczne? Jaka jest kondycja krakowskich środowisk twórczych oraz, co najważniejsze, jaka jest ich przyszłość?

Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną udzielone podczas otwartego spotkania w Muzeum Narodowym w Krakowie przez pracowników naukowych oraz ekspertów zajmujących się kulturą i sztuką. Swój udział zapowiedzieli: Anna Baranowa, Wojciech Szymański, Anna Nacher, Bernadeta Stano.

Plan wystąpień:

  • 14.30 – dr Bernadeta Stano (Wydział Sztuki Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie) – Grupa 5-ciu zwana Nowohucką (1956–1962). Mity założycielskie i współczesna recepcja dorobku Janusza Tarabuły, Danuty Urbanowicz, Witolda Urbanowicza, Juliana Jończyka i Jerzego Wrońskiego
  • 15.15 – dr Wojciech Szymański (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski) – Roczniki osiemdziesiąte: ramowanie instytucji
  • 16.00 – mgr Anna Baranowa (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński) – Sztuka protestu i partycypacji. Od Kolektywu Modraszek do Niedzielnych
  • 16.45 – dr Anna Nacher (Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński) – Sztuka w służbie krakowskich rojów: katalizator społecznej energii

Cracow Gallery Weekend Krakers – to odbywający się od pięciu lat projekt, promujący sztukę współczesną w przestrzeni Krakowa. Przez ten czas jego forma – stworzona na podstawie innych tego typu wydarzeń z całego świata forma – osiągnęła nową, zupełnie indywidualną jakość, skierowaną przede wszystkim na odkrywanie i pobudzanie rozwoju współczesnego rynku sztuki. W tym celu w ramach Krakersa podejmowana jest współpraca nie tylko z największymi galeriami, ale także niezależnymi ośrodkami działalności artystycznej, sprzeciwiając się propagowaniu stereotypu konserwatywnego estetycznie Krakowa.

Potencjał środowisk twórczych Krakowa – kolektywy, ugrupowania twórcze, generacje artystów i zjawiska artystyczne
23 kwietnia 2016 roku, godz. 14.30–17.30
W ramach 5. Cracow Gallery Weekend KRAKERS (Od 22 do 24 kwietnia 2016 roku)
Muzeum Narodowe w Krakowie
Kraków

Dodaj komentarz