Otwarty nabór projektów do Festiwalu Narracje

Kurator 8. edycji festiwalu Narracje w Gdańsku Stach Szabłowski, razem z Instytutem Kultury Miejskiej i Gdańską Galerią Miejską, zaprasza do składania propozycji projektów na Narracje 2016. Artystyczne instalacje i interwencje zamienią 21 i 22 października Biskupią Górkę w Królestwo (60.8 m n.p.m.). Zgłoszenia należy przesłać do 31 maja.

Biskupia Górka, fot. Bartosz Bańka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Biskupia Górka, fot. Bartosz Bańka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Festiwal Narracje powstał by „eksplorować miejskie wątki i konteksty oraz tworzyć nowe gdańskie opowieści”. Celem projektu jest rozpoznawanie wybranych fragmentów miasta za pomocą narzędzi artystycznych – prac, realizacji, sytuacji i interwencji w przestrzeń publiczną.

Chciałbym zaproponować zobaczenie w Biskupiej Górce nie tylko jednej z dzielnic Gdańska, lecz również pewnej alegorii. Za tytułowym pojęciem królestwa kryje się obraz mikrokosmosu istniejącego w kosmosie metropolii. Proponuję, aby na przykładzie mikromiasta, którym jest Biskupia Górka, spojrzeć na miasto w sensie uniwersalnym jako na organizm o trzywarstwowej budowie. Pierwsza warstwa to materialna substancja śladów, budynków, ulic, instytucji, przestrzeni użyteczności publicznej i przestrzeni prywatnych, udomowionej i dzikiej przyrody. Druga warstwa to życie współczesnych mieszkańców dzielnicy, którzy animują jej materię swoją obecnością. Trzecia warstwa, nakładająca się na dwie pierwsze, to miasto jako rzeczywistość wyobrażona, funkcjonująca w porządku symboli, tekstów, pamięci, narracji i fikcji – mówi Stach Szabłowski, kurator 8. edycji Festiwalu Narracje.

W zgłoszeniach należy podać propozycje konkretnej lokalizacji (ze wskazaniem adresu) lub charakterystykę potencjalnego miejsca (np. podwórko, elewacja budynku, pasaż, witryna), opisać założenia projektu (do jednej strony A4), podać specyfikację techniczną, załączyć wizualizację lub szkic pracy, zakładany budżet projektu i dane osobowe osoby zgłaszającej.

Osoby uczestniczące w otwartym naborze proszone są o wstępne oszacowanie kosztów produkcji swoich projektów. O tym, ile prac zostanie wybranych zadecydują kurator wraz z organizatorami Festiwalu. Średni budżet realizacji jednej pracy nie jest więc z góry określony. Ostateczne budżety projektów wybranych do realizacji ustalone zostaną po konsultacji z organizatorami.

W maju planowany jest dla osób zainteresowanych udziałem w otwartym naborze spacer po Biskupiej Górce z Lokalnym Przewodnikiem – chętni proszeni są o zgłoszenia na adres mailowy festiwalu.

Przed ogłoszeniem wyników organizatorzy i kurator zakładają możliwość spotkań z autorami najciekawszych zgłoszeń, celem omówienia szczegółów projektów. O terminach ewentualnych spotkań będą informować indywidualnie drogą mailową.

Festiwal Narracje. Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej
Edycja 8. – Królestwo (60.8 m n.p.m.)
Od 21 do 22 października 2016 roku
Zgłoszenia projektów: do 31 maja
Kurator: Stach Szabłowski
Organizator: Instytut Kultury Miejskiej
Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska
Gdańsk

Dodaj komentarz