Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich

Jakie były powszechne wierzenia dotyczące zdrowia i chorób wśród Żydów aszkenazyjskich w XIX i XX wieku? Jakie specyfiki stosowano, by przywrócić pacjentów do zdrowia? I czym właściwie była tytułowa „żaba pod językiem”? Centrum Kultury Jidysz zaprasza na spotkanie z Markiem Tuszewickim, autorem książki Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku (Wydawnictwo Austeria), które poprowadzi Anna Engelking.

Marek Tuszewicki, „Żaba pod językiem” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Marek Tuszewicki, „Żaba pod językiem” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Marek Tuszewicki – historyk, asystent w Instytucie Judaistyki Uniwersytety Jagiellońskiego, tłumacz literatury żydowskiej, członek redakcji kwartalnika „Cwiszn-Pomiędzy”. Interesuje się aszkenazyjską kulturą ludową i chasydyzmem, zwłaszcza ich reakcjami na przemiany modernizacyjne. Publikował m.in. w „Kwartalniku Historii Żydów” i „Medycynie Nowożytnej”, współredagował tom Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej (wspólnie z Eugenią Prokop-Janiec). Przygotowuje do druku tom poświęcony części literackiej Archiwum Ringelbluma (wraz z Agnieszką Żółkiewską), jest też autorem monografii poświęconej wierzeniom i praktykom leczniczym Żydów aszkenazyjskich.

Anna Engelking – etnografka, antropolożka, profesor Instytutu Slawistyki PAN. Zajmuje się antropologią wsi białoruskiej i historią polskiej etnologii oraz etnolingwistyką; prowadzi badania terenowe na Białorusi. Autorka monografii: Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa i Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Redaktorka naukowa niepublikowanych prac dawnych etnografów: Józefa Obrębskiego Polesie. Studia etnosocjologiczne i Czesława Pietkiewicza Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego. Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Wokół książki Żaba pod językiem – spotkanie z Markiem Tuszewickim
14 kwietnia 2016 roku, godz. 17.30
Centrum Kultury Jidysz w Warszawie

Dodaj komentarz

Sonda

Kolekcjonuję:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

Konkursy

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR