Mira Żelechower-Aleksiun – na półwiecze twórczości

50+, czyli pół wieku twórczości Miry to przeglądowa wystawa prac Miry Żelechower-Aleksiun przygotowanej przez Galerię Miejską we Wrocławiu w ramach uczczenia jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy twórczej artystki.

Mira Żelechower-Aleksiun, „Z cyklu Rut. Za zasłoną”, 2015, akryl na płycie, 60 x 70 cm (źródło: materiały prasowe)

Mira Żelechower-Aleksiun, „Z cyklu Rut. Za zasłoną”, 2015, akryl na płycie, 60 x 70 cm (źródło: materiały prasowe)

Bohaterka wystawy w Galerii Miejskiej we Wrocławiu niewątpliwie należy do grona twórców, którzy podchodzą do sztuki bardzo osobiście, nie oddzielają jej od prywatnego życia, a wręcz pozwalają, by obie te dziedziny nawzajem się kształtowały i przenikały. Mira Żelechower-Aleksiun opowiada o swoich losach, nastrojach, refleksjach i emocjach obrazami, które łącząc się w kolejne realizowane cykle, składają się na wielki wizualny pamiętnik. […]

Pierwsze wystawiane prace pochodzą jeszcze z lat 60. ubiegłego stulecia, a więc z czasów, gdy artystka obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa Architektonicznego w Katedrze Ceramiki we Wrocławskiej PWSSP i zadebiutowała podczas pierwszej indywidualnej wystawy w Galerii Teatru Kalambur. […]

Następne obrazy powstawały w latach jej aktywnego uczestnictwa w wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych […]. Prace z tego okresu […] zaliczano do realizacji z kręgu nowej figuracji, a następnie do realizmu magicznego. […]

Bardzo istotnym momentem w życiu i sztuce Aleksiun stał się jej wyjazd do Izraela w 1987 r. […] Dotarcie do swoich korzeni i tożsamości zaowocowało stopniową, lecz znaczącą przemianą w jej sposobie malowania […]. Całość wystawy jest zwieńczona najnowszym cyklem poświęconym starotestamentowej Księdze Rut […].

Wystawę w Galerii Miejskiej we Wrocławiu traktować należy, z jednej strony, jako podsumowanie ostatnich pięćdziesięciu lat oraz, z drugiej strony, jako pierwszy krok na nowej, nieznanej jeszcze nam i samej artystce twórczej ścieżce.

Agnieszka Patała

Więcej informacji o wystawie

50+, czyli pół wieku twórczości Miry
Od 25 marca do 28 kwietnia 2016 roku
Galeria Miejska we Wrocławiu

Dodaj komentarz