Ewokowanie obrazu

16 kwietnia Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zaprasza na wernisaż wystawy retrospektywnej Mariana Panka pt. Ewokowanie obrazu. Pokaz został przygotowany z okazji czterdziestolecia twórczości artysty.

Marian Panek, „Czarna figura” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marian Panek, „Czarna figura” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Twórczość Mariana Panka cechuje wielowymiarowość, a artysta jest z pewnością jedną najciekawszych postaci częstochowskiego środowiska artystycznego. Ekspozycja nie jest typową retrospektywą. Intencją jej organizatorów jest wskazanie na najistotniejsze wątki w dorobku Panka oraz zwrócenie uwagi na relację pomiędzy jego dziełami malarskimi, rysunkami i dokonaniami performatywnymi.

Takie podejście pozwoli na wydobycie horyzontów światów wykreowanych przez artystę oraz ujawnienie swoistego labiryntu stanowiącego ramy ewokowania, czyli ustanawiania obrazu. Obrazu pojmowanego w szerokim sensie, w tym jako wizja artystyczna urzeczywistniona poprzez nadanie struktury w poszczególnym dziele. Marian Panek podejmuje trud ukazania samej energii życiowej, pierwotnej przyczyny kreowania i destrukcji rozmaitych form.

Marian Panek, z cyklu „Obrazy pisane” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marian Panek, z cyklu „Obrazy pisane” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marian Panek – jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał na Wydziale Malarstwa w 1976 roku. Ukończył również Podyplomowe Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej ASP w Krakowie. Prezentował swoją sztukę z zakresu malarstwa, rysunku, scenografii na ponad trzydziestu wystawach indywidualnych. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.  Zrealizował ponad 20 scenografii teatralnych w repertuarowych teatrach zawodowych. W latach 1994–1997 był dyrektorem Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie gdzie zrealizował wraz z zespołem pracowników ponad dwieście wystaw. Od wielu lat jest pedagogiem na Wydziale Artystycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Marian Panek, Ewokowanie obrazu. Wystawa retrospektywna
Od 17 kwietnia do 29 maja 2016 roku
Wernisaż: 16 kwietnia 2016 roku, godzina 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz