Słona morska woda wchłonięta przez chmury staje się słodka

16 kwietnia Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie zaprasza na wernisaż wystawy Habimy Fuchs pt. Słona morska woda wchłonięta przez chmury staje się słodka.

Habima Fuchs, „Zmęczone tkwieniem w ciszy uśpienia góry wyciągają w górę ramiona”, szkic do instalacji, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Habima Fuchs, „Zmęczone tkwieniem w ciszy uśpienia góry wyciągają w górę ramiona”, szkic do instalacji, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Habima Fuchs określa swoje wystawy jako otwarte pole, po którym widz odbyć może nieskończoną liczbę podróży. Podobnie jest z ekspozycją przygotowaną do Miejsca Projektów Zachęty. Przestrzeń galerii to coś w rodzaju kartki papieru, na której ręka autorki układa kolejne, graficzne bądź rzeźbiarskie elementy. Scenografię wystawy tworzy tkanina czy przypominające meble postumenty, a nie klasyczny wystawienniczy etalaż. Uważny widz odbierze wystawę Fuchs wszystkimi zmysłami – artystka buduje atmosferę poszczególnych sal poprzez staranne rozmieszczenie obiektów, światła, kolorów, zapachów. Jej metoda twórcza polega na otwarciu się na inspiracje pochodzące z rozmaitych źródeł, z przeszłości i teraźniejszości.

Habima Fuchs, „Dłoń otwarta”, rysunek na papierze, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Habima Fuchs, „Dłoń otwarta”, rysunek na papierze, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artystka tworzy synkretyczne treściowo i formalnie dzieła o ogromnym potencjale metaforycznym. Nie boi się poruszać tematów egzystencjalnych lub filozoficznych lub metafizycznych. Analizuje motywy, symbole z różnych kultur, swobodnie łącząc ikonograficzne tropy z chrześcijaństwa i wątki opisujące drogi duchowego doskonalenia z religii wschodu, szczególnie buddyzmu. Od kilku lat Fuchs eksperymentuje z ceramiką. Ważna jest dla niej pierwotność tej techniki. Ceramiczne rzeźby nieraz łączy lub zestawia z elementami naturalnymi – zasuszonymi roślinami, gałęziami, kawałkami bambusa.

We wcześniejszych wystawach Fuchs rysunki, wielobarwne malarstwo ścienne, malowane tkaniny, rzeźby i obiekty znalezione składały się na instalacje totalne. Z czasem artystka zaczęła redukować środki wyrazu, wystawy stały się bardziej esencjonalne, a kolorystyka oszczędniejsza. Tak jest też w wypadku wystawy w MPZ: Słona morska woda wchłonięta przez chmury staje się słodka. Tytułowe zdanie zaczerpnięte zostało z Królewskiej Pieśni Sarahy – mistrza buddyjskiego. Tytuł zdaje się podpowiadać odbiorcy, że wystawa poświęcona jest idei przemiany jako siły napędowej świata i człowieka.

Habima Fuchs, Słona morska woda wchłonięta przez chmury staje się słodka
Od 16 kwietnia do 12 czerwca 2016 roku
Wernisaż: 15 kwietnia 2016 roku, godzina 19.00
Kuratorka: Magda Kardasz
Współpraca: Karolina Bielawska
Miejsce Projektów Zachęty
Warszawa

Dodaj komentarz