Rainer Maria Rilke do Klary Rilke-Westhoff

Właśnie ukazała się najpełniejsza jak dotychczas edycja listów Rainera Marii Rilkego do Klary Rilke-Westhoff, jego żony. Są one jednym ze świadectw życia, procesu twórczego i dzieła wielkiego poety Nowoczesności.

„Listy Rainera Marii Rilkego do Klary Rilke-Westhoff” – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Listy Rainera Marii Rilkego do Klary Rilke-Westhoff” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Listy Rainera Marii Rilkego do żony, Klary Westhoff, rzeźbiarki, uczennicy Rodina, obejmują okres od momentu ich poznania się w kolonii artystycznej w Worpswede koło Bremy w 1900 do roku 1925, kiedy poeta mieszkał w Muzot, wysoko nad doliną Rodanu, w szwajcarskim kantonie Valais. Dzięki kwerendom edytora i tłumacza Tomasza Ososińskiego jest to najpełniejsza edycja listów Rilkego do żony. Zawiera między innymi listy o Cézannie, pisane przez Rilkego w czasie pierwszej pośmiertnej wystawy artysty w paryskim Grand Palais.

Rainer Maria Rilke (1875–1926) – poeta austriacki, wybitny reprezentant liryki symbolistycznej. Debiutował zbiorem Leben und Lieder (1894). Odbył wiele podróży zagranicznych (Włochy, kraje skandynawskie, Hiszpania, Afryka Północna). Jego dojrzała twórczość ukształtowała się głównie pod wpływem zetknięcia z Lwem Tołstojem, a także dzięki przyjaźni z Augustem Rodinem. Sławę zyskał dzięki opowieści prozą z elementami balladowymi Pieśń miłości i śmierci korneta Krzysztofa Rilke (1906). Czerpiąc z doświadczeń symbolizmu francuskiego i tradycji rodzimej, tworzył wyrafinowaną formalnie lirykę, wyrażającą niepokoje egzystencjalne współczesnego człowieka; dominowała w niej tematyka miłości i śmierci (Księgi obrazówKsięga godzin). Do najważniejszych osiągnięć liryki Rilkego należą Elegie duinejskie (1923) i Sonety do Orfeusza (1923), autobiograficzna powieść Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge (1910).

Listy Rainera Marii Rilkego do Klary Rilke-Westhoff
Przekład: Tomasz Ososiński
Premiera: kwiecień 2016 roku
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz