Re-Akcje 4 w Małej Zbrojowni

Mała Zbrojownia oraz Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku zapraszają na wernisaż projektu Re-Akcje 4, który odbędzie się 12 kwietnia. Jego najważniejszym aspektem jest współpraca studentów między wydziałami oraz pracowniami, w których się kształcą.

„Re-Akcje 4”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Re-Akcje 4”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach Re-Akcji studenci zostali zachęceni do wyjścia poza znany sobie teren oraz zatrzymania się i refleksji nad dziełami nieznajomych kolegów i koleżanek. Projekt stanowi również próbę zaktywizowania studentów specjalności krytyczno-artystycznej Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce. Poproszono ich o napisanie tekstów na temat prac powstałych w ramach poszczególnych wydziałów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nie jest to jednak pomysł zamknięty i ograniczający się tylko do przyszłych krytyków związanych z konkretnym wydziałem uczelni, bo jak powiedział Emil Cioran: „Łatwiej pisać, gdy ma się za temat coś innego niż samego siebie”.

Jak się okazało, studenci innych kierunków z chęcią podjęli się próby krytycznego opisania dzieł swoich koleżanek oraz kolegów. Organizatorzy skłonili ich do działania z uwagi na edukacyjny charakter projektu oraz możliwość wzbogacania narzędzi, którymi posłużą się jako przyszli kreatorzy obszarów związanych z kulturą i sztuką.

W tym roku Re-Akcje organizowane są wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Re-Akcje 4
Od 13 do 30 kwietnia 2016 roku
Wernisaż: 12 kwietnia 2016 roku, godzina 17.00
Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku (Mała Zbrojownia)

Dodaj komentarz