• 2016-04-06

Libera reżyseruje Becketta

Z okazji jubileuszu 70. urodzin Andrzeja Seweryna w Teatrze Polskim w Warszawie powstaje spektakl Krapp i dwie inne jednoaktówki na podstawie tekstów Samuela Becketta w reżyserii Antoniego Libery. Główną rolę zagra Andrzej Seweryn, a partnerować mu będzie Antoni Ostrouch. Premiera już 13 kwietnia.

„Krapp i dwie inne jednoaktówki”, reż. Antoni Libera, zdjęcie z plakatu (źródło: materiały prasowe)

„Krapp i dwie inne jednoaktówki”, reż. Antoni Libera, zdjęcie z plakatu (źródło: materiały prasowe)

69-letni mężczyzna – pisarz, którego opus magnum „sprzedano w siedemnastu egzemplarzach, z czego jedenaście po cenach hurtowych bibliotekom publicznym”. Człowiek nie stary, ale jakby przedwcześnie postarzały, żyjący rozpamiętywaniem przeszłości i wspominaniem siebie sprzed lat. „Żałosny kretyn”, jak sam o sobie mówi, odsłuchujący ze szpulowego magnetofonu swój „mówiony pamiętnik”, by rok po roku śledzić swoje losy i utwierdzać się w przekonaniu, że cechą nadrzędną naszego istnienia jest ciągłe rozczarowanie sobą i innymi. To Krapp. Jeden z najbardziej znanych bohaterów Becketta.

Rola Krappa od momentu powstania Ostatniej taśmy w roku 1958 stała się dla wielu aktorów kreacją podsumowującą i potwierdzającą osiągnięcia wieloletniej kariery artystycznej. Andrzej Seweryn także wybrał Ostatnią taśmę oraz dwie inne jednoaktówki Becketta – Impromptu Ohio i Fragment dramatyczny II na swój jubileusz 70. urodzin.

Spektakl reżyseruje Antoni Libera – tłumacz i niekwestionowany znawca twórczości największego irlandzkiego dramaturga. Andrzejowi Sewerynowi partneruje Antoni Ostrouch.

Andrzej Seweryn – aktor i reżyser teatralny i filmowy, pedagog. W 1968 r. ukończył PWST w Warszawie (w latach 1972–1974 był tam wykładowcą) i został zaangażowany do Teatru Ateneum w Warszawie, w którym pracował do 1980 roku. Popularność zdobył na początku lat 70. dzięki rolom w spektaklach Teatru Telewizji. Jego pierwsza wybitna rola filmowa to Maks Baum w Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy (1974).

W 1980 roku wyjechał do Paryża, by zagrać w Onych Witkacego w reżyserii Wajdy i zaraz potem otrzymał etat w l’École du Théâtre National de Chaillot. Po obejrzeniu Seweryna w roli Mistrza w adaptacji powieści Michaiła Bułhakowa (1983) w paryskim Theatre de la Ville Peter Brook zaangażował go do Mahabharaty, teatralnego widowiska, które grane było na całym świecie przez cztery lata.

Był wykładowcą Wyższej Szkoły Sztuki i Technik Teatralnych w Lyonie, a potem do 2010 r. Wyższego Konserwatorium Narodowego Sztuk Dramatycznych w Paryżu.

W 1993 roku otrzymał angaż – jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego – do Comédie Française, jednego z najbardziej prestiżowych zespołów teatralnych na świecie. Na narodowej scenie Francji zadebiutował tytułową rolą w Don Juanie Molièra (1993). Zdobył uznanie publiczność i krytyki kilkudziesięcioma znakomitymi rolami oraz wyreżyserowanymi spektaklami: Małżeństwo z przymusu Molièra (1999), Zło krąży Audibertiego (2000), Wieczór Trzech Króli Szekspira (2003).

W kinie francuskim najważniejszymi osiągnięciami Seweryna są dwie role przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej – Bourdona w Dantonie Andrzeja Wajdy (1982) i Robespierre’a w Rewolucji francuskiej (1989) Richarda T. Heffrona i Roberta Enrico –a także Steinera w Amoku (1992), za którą otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Kairze, oraz Hebrarda w nagrodzonych Oscarem Indochinach (1992).

Od 1989 Andrzej Seweryn pracuje w Polsce. Grywa w filmach i spektaklach Teatru Telewizji. Od 1 stycznia 2011 roku jest Dyrektorem Naczelnym Teatru Polskiego w Warszawie, w którym również gra i reżyseruje.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Srebrnego Niedźwiedzia za rolę Adama w Dyrygencie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, Orderu Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych Republiki Francuskiej. W 1986 roku zdobył nagrodę dla najlepszego aktora francuskiego za tytułową rolę w „Trudnym człowieku” Hofmannsthala w reżyserii Jacquesa Lassalle’a. W 1997 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 roku otrzymał Złoty Medal Gloria Artis – Zasłużony Kulturze Polskiej, nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Legię Honorową Republiki Francuskiej. W 2014 roku otrzymał nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych za wybitne kreacje aktorskie.

Antoni Libera – pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, znawca twórczości Samuela Becketta. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Samuela Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami tego autora zajął się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą (w Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA). Zrealizował około trzydziestu spektakli. W jego inscenizacjach występowali m.in. Tadeusz Łomnicki, Zbigniew Zapasiewicz, Maja Komorowska, Adam Ferency, Andrzej Seweryn oraz aktorzy brytyjscy, w tym Barry McGovern i David Warrilow – laureaci prestiżowych nagród za role w sztukach Samuela Becketta. Wiele z inscenizacji Antoniego Libery przeszło do historii teatru polskiego – między innymi Ostatnia taśma z Łomnickim czy spektakl Zapasiewicz gra Becketta.

Samuel Beckett, Krapp i dwie inne jednoaktówki
Reż. Antoni Libera
Premiera: 13 kwietnia 2016 roku
Teatr Polski w Warszawie

Dodaj komentarz