Nowe wydanie dzieł Moliera

Ciągle aktualny, niepokojący i wystawiany na wielu scenach całego świata. TartuffeDon JuanMizantrop i Skąpiec – 25 marca nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukażą się cztery najpopularniejsze sztuki Moliera zgromadzone w jednym tomie. Będzie to pierwsza część Dramatów wybranych – w opracowaniu Michała Mizery i przekładzie Bohdana Korzeniewskiego, pierwszy raz publikowanym w komplecie.

Molier, „Dramaty wybrane” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Molier, „Dramaty wybrane” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Molier znowu staje się autorem niepokojącym i drażliwym. Sięgają po niego reżyserzy różnych generacji, znajdując w jego komediach materiał do rozmowy o współczesności. Ale czy to na pewno komedie? Coraz częściej na widowni przedstawień Molierowskich słychać nie śmiech, lecz ciszę pełną napięcia i zaskoczenia. Coraz częściej reżyserzy (w Polsce i za granicą) akcentują prawdziwy dramat kondycji ludzkiej, ukryty pod żartami rodem z commedia dell’arte.

Molier, Dramaty wybrane
Premiera: 25 marca 2016 roku
Państwowy Instytut Wydawniczy

Dodaj komentarz