• 2016-03-23

Długie życie fotografii

Długie życie fotografii to jeden z najbardziej złożonych i bogatych programowo projektów Fundacji Archeologia Fotografii. We współpracy z norweskimi instytucjami, polskimi artystami i międzynarodową grupą konserwatorów, archiwistów i kuratorów odbędą się wydarzenia edukacyjne i artystyczne związane z nowoczesnymi metodami ochrony fotografii.

„Żywe archiwa”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Żywe archiwa”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

W programie znajdą się szkolenie dla polskich ekspertów i wizyty studyjne, powstaną filmy dotyczące konserwacji prewencyjnej. W kwietniu otwarta zostanie wystawa Żywe archiwa prezentująca nowe prace Doroty Buczkowskiej, Anety Grzeszykowskiej, Jakuba Certowicza i Pawła Szypulskiego, którzy pracowali z polskimi i zagranicznymi archiwami fotograficznymi.

Pomysłodawcą projektu jest Fundacja Archeologia Fotografii, która od 8 lat prowadzi w Polsce badania nad archiwami fotograficznymi i poszukuje nowych sposobów ich prezentowania i ochrony.

Długie życie fotografii dotyka przede wszystkim tematu konserwacji prewencyjnej, czyli dbałości o przechowywanie, prezentowanie i digitalizowanie fotografii w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem, utratą jakości, przed deformacją i degradacją obrazu. W programie znajdują się działania edukacyjne, artystyczne i zamknięte szkolenia dla ekspertów. Kolejne elementy projektu przeprowadzają nas przez pasjonujący proces odkrywania archiwum fotograficznego. Które zdjęcia mają wartość historyczną i artystyczną, a które na zawsze pozostaną rodzinną pamiątką? Jak zachować historie przedstawione na fotografiach? Co w rzeczywistości może zagrażać delikatnej materii odbitki, wydruku lub negatywu? Które ze zdjęć warto udostępnić publicznie i w jaki sposób?

Program odbywa się we współpracy z norweskimi instytucjami partnerskimi: Telemark Museum, NTNU – The Norwegian University of Science and Technology, Oppland County Archive, Sogn og Fjordane County Archives, które goszczą artystów przygotowujących wystawę Żywe archiwa oraz wspólnie biorą udział w badaniach i warsztatach.

Program projektu Długie życie fotografii:

Wystawa Żywe archiwa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Sala Kisielewskiego)
Od 28 kwietnia do 20 maja 2016 roku
Wernisaż: 27 kwietnia 2016 roku, godzina 19.00

Aneta Grzeszykowska, Dorota Buczkowska, Paweł Szypulski i Jakub Certowicz zaprezentują nowe projekty, które są efektem rezydencji artystycznych w norweskich archiwach fotograficznych oraz wizyt w archiwum Fundacji. Wystawa jest próbą alternatywnego spojrzenia na archiwa fotograficzne. Prace traktują archiwum jako przestrzeń niedopowiedzianych historii i jako punkt wyjścia do krytycznej i ironicznej refleksji.

Filmy edukacyjne

W kwietniu na stronie projektu Długie życie fotografii zostaną udostępnione profesjonalne filmy edukacyjne, przeznaczone dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej zadbać o zbiory własnych starych fotografii i dowiedzieć się, jak chronić je przed najczęstszymi zagrożeniami.

Szkolenie
26 i 27 kwietnia, Dom Spotkań z Historią w Warszawie

Szkolenie z zakresu digitalizacji, archiwizacji i opisywania zdjęć, identyfikacji technik, a także pracy z archiwami fotograficznymi w kontekście artystyczno-naukowym oraz edukacyjnym. Szkolenie dedykowane jest pracownikom polskich instytucji posiadających własne zbiory fotograficzne, ale także wszystkim, którzy chcieliby nauczyć się, jak profesjonalnie zająć się zbiorem fotografii. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Fundacji Archeologia Fotografii.

W ramach projektu Długie życie fotografii zaplanowano także program partnerski dla zamkniętej grupy specjalistów z instytucji polskich i norweskich. Będą to seminaria warsztatowe w norweskich i polskich instytucjach specjalizujących się w identyfikacji, konserwacji i digitalizacji fotografii (Preus Museum w Horten, NTNU – The Norwegian University of Science and Technology, Fundacja Archeologia Fotografii), wizyty studyjne w europejskich centrach zajmujących się pracą z archiwami fotograficznymi oraz badania nad kolekcją i specjalistyczne ekspertyzy w instytucjach zaangażowanych w projekt.

Długie życie fotografii
Od kwietnia do maja 2016 roku
Organizator: Fundacja Archeologia Fotografii
Warszawa

Dodaj komentarz