Sygnowano: Bunsch. Malarstwo, grafika, rzeźba, teatr, literatura

Jacek Bunsch, autor koncepcji wystawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, pochodzi z rodziny, w której kolejne pokolenia układają się w szereg osób utalentowanych artystycznie. Matka Krystyna była poetką i malarką. Ojciec Franciszek malarzem i grafikiem, twórcą o metaforycznym spojrzeniu na rzeczywistość. Wernisażowi wystawy 31 marca będzie towarzyszył spektakl Pamiętnik Stefana Czarnieckiego na podstawie opowiadań Witolda Gombrowicza.

Ali Bunsch, Królowa – projekt lalki do „Kopciuszka”, 1967, własność Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (źródło: materiały prasowe)

Ali Bunsch, Królowa – projekt lalki do „Kopciuszka”, 1967, własność Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (źródło: materiały prasowe)

Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła kolejnych generacji wybitnie uzdolnionej rodziny Bunschów: Jacka Bunscha (instalacja multimedialna – projekcje spektakli), Adama Bunscha (malarstwo i projekty witraży), Karola Bunscha (dzieła literackie, m.in. rękopis Dzikowego skarbu z 1943 roku), Alego Bunscha (projekty scenografii i lalek teatralnych), Alojzego Bunscha (rzeźba), Franciszka Bunscha (grafika, rysunek, tempera), Krystyny Bunsch-Gruchalskiej (malarstwo, grafika, tempera). Dzieła prezentowane na wystawie zostaną udostępnione ze zbiorów muzeów, teatrów oraz kolekcji prywatnych.

Adaptacja teatralna łącząca opowiadania Witolda Gombrowicza Pamiętnik Stefana Czarnieckiego i Na kuchennych schodach przedstawia problem poszukiwania tożsamości człowieka targanego sprzecznościami współczesnego świata. Atrakcyjne scenicznie i wywołujące śmiech nieporozumienia i absurdalne wypadki w ostatecznych wnioskach pobudzają do głębokiej refleksji nad procesem dochodzenia do niezależnej osobowości oraz czyhającymi na tej drodze pułapkami i pokusami, na jakie zostaje wystawiony młody człowiek pozbawiony punktów oparcia w zmiennej i niestabilnej rzeczywistości początku wieku XXI – która okazuje się zaskakująco identyczna z opisem zawartym w brawurowych arcydziełach Gombrowicza.

Reżyseria: Jacek Bunsch
Muzyka: Janusz Grzywacz
Scenografia i kostiumy: Natalia Kornecka
Obsada: Sławomir Kołakowski, Krystyna Maksymowicz, Sylwia Różycka, Wiesław Lewoc

Sygnowano: Bunsch. Malarstwo, grafika, rzeźba, teatr, literatura
Od 1 kwietnia do 29 maja 2016 roku
Wernisaż: 31 marca 2016 roku, godz. 17.00
Galeria Północna
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Spektakl Pamiętnik Stefana Czarnieckiego
31 marca 2016 roku, godz. 18.30
Teatr Piwnica przy Krypcie
(wstęp z zaproszeniami)
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Dodaj komentarz