Trwa nabór kandydatów do Nagród im. C.K. Norwida

Do 26 kwietnia można zgłaszać kandydatów do jubileuszowej XV edycji Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C.K. Norwida w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr, przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. na terenie Mazowsza oraz do XII edycji Nagrody Dzieło Życia, przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artystycznej.

Nagrody im. C.K. Norwida, fot. A. Kot (źródło: materiały prasowe)

Nagrody im. C.K. Norwida, fot. A. Kot (źródło: materiały prasowe)

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody Dzieło życia uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich – z pochodzenia lub wyboru – przyczyniających się do wzrostu rangi regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.

Laureaci Nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 20 tysięcy złotych, a laureat Nagrody Dzieło Życia 25 tysięcy złotych. Nominowani do nagrody otrzymują natomiast imienny medal okolicznościowy.

Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się takie osobowości jak: aktorzy i reżyserzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Grzegorzewski; dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz; artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Mirosław Bałka, Jacek Sempoliński oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą Dzieło życia uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane kandydata, jego notę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia.

Kandydatury można zgłaszać w formie elektronicznej na stronie internetowej nagrody, przesyłając wypełniony wniosek (dostępny na stronie internetowej nagrody) na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Norwida” lub e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

XV edycja Nagród im. C.K. Norwida
Termin przesyłania zgłoszeń: 26 kwietnia 2016 roku
Mazowiecki Instytut Kultury

Dodaj komentarz