• 2016-03-11

O przekładzie, poezji, literaturze i wolności w sztuce

Jakie wydarzenia czekają na uczestniczki i uczestników Festiwalu Europejski Poeta Wolności? Debata o wolności w sztuce z Olgą Tokarczuk, Stefanem Chwinem i D.A. Powellem, rozmowa o przekładzie literackim i najnowszej antologii pod redakcją Piotra Sommera O nich tutaj, dyskusja Oceniaj książkę po okładce z udziałem Marcina Wichy, poetyckie konfrontacje Jacka Dehnela z Piotrem Sommerem i Ryszarda Krynickiego z Jackiem Podsiadło oraz Krytyczny kwadrans z udziałem Karola Maliszewskiego, Grzegorza Jankowicza i Piotra Śliwińskiego. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na trzydniowe święto europejskiej poezji w Gdańsku.

Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności (źródło: materiały prasowe)

Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności (źródło: materiały prasowe)

Sztuka wolności – debata, 17 marca, godz. 19.30, sień Instytutu Kultury Miejskiej | D.A. Powell, Olga Tokarczuk, Stefan Chwin

O wolności w sztuce, o tym jak trudna jest „sztuka wolności”, która jest być może najtrudniejszą ze sztuk, dyskutować będzie D.A. Powell, amerykański poeta nagrodzony National Book Circle Award, Olga Tokarczuk oraz Stefan Chwin. Rozmowa dotyczyć będzie polityki, ideologii w literaturze, sztuce i… polityce kulturalnej. Czy są to wrogie sobie dziedziny? Gdzie przebiega granica między zaangażowaniem a agitacją, między literaturą w służbie idei a ideologizacją i manipulacją w literaturze? Debatę poprowadzą Tadeusz Dąbrowski (dyrektor artystyczny festiwalu) i Agnieszka Wolny-Hamkało.

O nich tutaj – rozmowa o języku i przekładzie, 18 marca, godz. 19.30, sień Instytutu Kultury Miejskiej | Piotr Sommer, Andrzej Kopacki, Grzegorz Jankowicz

Na festiwalu Europejski Poeta Wolności jedną z głównych ról grają tłumacze poezji, dlatego podczas wydarzenia nie zabraknie tematu przekładu. Z Piotrem Sommerem i Andrzejem Kopackim o najnowszym wydaniu z kolekcji „Literatury na Świecie” – antologii O nich tutaj rozmawiać będzie Grzegorz Jankowicz. Publikacja to swoista encyklopedia przygód języka złożona z najciekawszych szkiców o przekładzie i języku drukowanych w „Literaturze na Świecie”. Zawiera 40 szkiców 25 autorek i autorów. Najdawniejszy tekst ukazał się w piśmie w 1984 roku, szkic ostatni w roku 2015.

Oceniaj książkę po okładce – debata, 19 marca, godz. 15.00, sień Instytutu Kultury Miejskiej | Marcin Wicha, Anna Pol, Przemek Dębowski, Justyna Sobolewska

Projekt graficzny to nie tylko komentarz do treści zawartych między okładkami, ale także ich przedłużenie, dopełnienie. Symbolicznie można zapytać – jak oblec książkę w ciało, które przyda się jej duszy? Na to pytanie odpowiedzą projektanci okładek i typografowie: Przemek Dębowski z wydawnictwa Karakter, Anna Pol z wydawnictwa Marginesy oraz Marcin Wicha, autor książki Jak przestałem kochać design. Rozmowę poprowadzi Justyna Sobolewska.

Krytyczny kwadrans – 17 marca, godz. 20.30, Piotr Śliwiński | 18 marca, godz. 20.30, Karol Maliszewski | 19 marca, godz. 15.45, Grzegorz Jankowicz, sień Instytutu Kultury Miejskiej

Krytyczne kwadranse, czyli krytycy o doświadczaniu poezji. Z indywidualnej perspektywy Piotr Śliwiński, Karol Maliszewski i Grzegorz Jankowicz opowiedzą o swoim życiu z poezją. Będą to krótkie, 15 minutowe wystąpienia, podczas których krytycy poezji spróbują przekonać słuchaczy o tym, że poezja nie jest dziedziną dla wtajemniczonych, specjalistów, lecz przestrzenią dialogu, codzienną przygodą, a nie odświętną czynnością. Że dzięki niej uczymy się słuchać innych, dowiadujemy się czegoś o sobie samym, że dobra poezja jest zawsze współczesna.

Polscy poeci – konfrontacje – 19 marca, godz. 11.00, Biblioteka pod Żółwiem, Jacek Dehnel vs Piotr Sommer | 19 marca, godz. 18.00, sień IKM, Ryszard Krynicki vs Jacek Podsiadło

To nie koniec dyskusji o poezji! Czekają jeszcze konfrontacje polskich poetów – Jacka Dehnela z Piotrem Sommerem oraz Ryszarda Krynickiego z Jackiem Podsiadło. To poeci różnych generacji i szkół poetyckich, którzy w odmienny sposób wykorzystują tradycję i inaczej posługują się tekstami kultury. Konfrontacje poetyckie są zderzeniem dwóch postaci, które pokażą rozpiętość współczesnej liryki, różne spojrzenia na przemiany, wydarzenia historyczne i polityczne. Być może podczas dyskusji rozmówcy znajdą wspólny „poezjopogląd”.

Festiwal Europejski Poeta Wolności
Od 17 do 19 marca 2016 roku
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Dodaj komentarz