Zostań Lotnym Badaczem Dzielnicy

Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają studentów, lokalnych liderów, animatorów, pedagogów, działaczy, aktywistów i mieszkańców dzielnicy Śródmieście do włączenia się w nowy program streetworkingowy – Desant Lotnych Badaczy Dzielnicy. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 14 marca!

Fot. Warsztaty Kultury (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Warsztaty Kultury (źródło: materiały prasowe organizatora)

Uczestnicy programu będą mieli okazję zapoznać się w teorii i praktyce z technikami animacyjnymi i badawczymi (wykorzystującymi metody socjologii, antropologii, etnografii, marketingu). Zaczną działać w terenie na czterech śródmiejskich ulicach – Lubartowskiej, Bernardyńskiej, Zamojskiej oraz na Żmigrodzie. Opracują diagnozy, opiszą potencjał dzielnic i wyszukają aktywnych mieszkańców, co będzie stanowić bazę do późniejszych działań artystycznych.

Zajęcia poprowadzą ekspertki zajmujące się streetworkingiem i monitoringiem zmian w domach kultury czy bibliotekach, a także realizujące programy strategiczne na poziomie ogólnopolskim – Anna Żelazowska-Kosiorek i Marta Henzler. Wspólnie z uczestnikami programu przeprowadzą spotkania na terenie Dzielnicy Śródmieście, wypracują sposoby komunikacji i współdziałania między mieszkańcami a instytucjami kultury, odpowiadającymi za działania artystów na podwórkach. Projekt będzie miał finał na przełomie maja i czerwca.

Zaangażować można się na dwa sposoby:

Jako badacz

Kto? Poszukiwane są osoby mające doświadczenie w pracy z lokalnym środowiskiem śródmieścia, liderzy i aktywiści, mile widziani studenci kierunków związanych z badaniami i diagnozą społeczną, socjolodzy, psycholodzy, animatorzy, wiążący swoją przyszłość ze streetworkingiem.

Co? Badacze będą zbierać dane, przeprowadzać rozmowy i obserwacje na terenie Dzielnicy. Są związani z projektem od marca do czerwca, odpowiadają za pracę merytoryczną oraz ostateczny wynik programu.

Jako wolontariusz

Kto? Poszukiwane są osoby posiadające umiejętności pisarskie, redagowania tekstów, obsługi darmowych narzędzi internetowych (np. pakiet Google), obsługi sprzętu multimedialnego (kamera, aparat, dyktafon), portali społecznościowych, projektowania przestrzeni, plastyczne czy artystyczne, chcące aktywnie spędzić czas wolny i lubiące odkrywać ciekawe historie miejskie.

Co? Wolontariusze będą odpowiedzialni za stworzenie Archiwum Społecznego. Zebrane przez badaczy dane będą digitalizować, publikować na specjalnie stworzonej w tym celu stronie i odpowiadać za wizualną stronę projektu oraz dostępność zgromadzonych materiałów w sieci. Wolontariusze będą pracować zadaniowo w elastycznym zakresie godzinowym.

Zgłoszenia można przesyłać  za pośrednictwem formularzy on-line dostępnych na stronie internetowej Warsztatów Kultury.

Organizatorzy zapraszają również spotkanie otwarte, na które szczególnie zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej, instytucji społecznych i oświatowych, firm prywatnych, mediów znajdujących się na terenie dzielnicy Śródmieście, mieszkańcy oraz wszyscy chętni do udziału w programie.

Desant Lotnych Badaczy Dzielnicy
Termin zgłoszeń: 14 marca 2016 roku
Spotkanie otwarte: 11 marca 2016 roku, godzina 15.00 (Pracownia przy ul. Bernardyńskiej 11)
Warsztaty Kultury
Lublin

Dodaj komentarz