Skarby średniowiecza

1 kwietnia Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wernisaż wystawy Skarby średniowiecza, na której znajdą się dzieła sztuki gotyckiej ze zbiorów gdańskiego muzeum.

Maria w połogu, Kolonia, poł. XIV w., drewno orzechowe, z tyłu drążona (źródło: materiały prasowe organizatora)

Maria w połogu, Kolonia, poł. XIV w., drewno orzechowe, z tyłu drążona (źródło: materiały prasowe organizatora)

Średniowiecze. Dziesięć wieków w dziejach Europy, które późniejsi historycy określili mianem średnich. Okres wypraw krzyżowych, inkwizycji, katedr, głodu i zarazy, ale także etosu rycerskiego, formowania się państw, rozwoju filozofii, religii chrześcijańskiej i zakonów. Był to czas rozkwitu architektury i sztuki. Polichromowane figury, złocone ołtarze, malowane panele – dziś często uszkodzone, rozproszone, pozbawione pierwotnego kontekstu – są prawdziwymi skarbami. Wraz z przykładami rzemiosła artystycznego są świadectwami historii, kultury, religijności, gustu.

Wystawa Skarby średniowiecza ma na celu zaprezentowanie najcenniejszych zabytków wieków średnich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Stanowi próbę odtworzenia splendoru średniowiecznej sztuki i rzemiosła artystycznego.

Kolekcja rzeźby gotyckiej Muzeum Narodowego w Gdańsku należy do najcenniejszych w skali całego kraju. Zachowane w niej eksponaty reprezentują najważniejsze zjawiska artystyczne w rzeźbie na ziemiach zakonu krzyżackiego od XIII do XVI wieku. Wraz z kilkoma importami z innych ośrodków europejskich, jak Madonna na łożu z Kolonii czy figury alabastrowe z Nottingham, stanowią unikatowe świadectwo kształtu sztuki i gustu odbiorców tamtych czasów.

Łódka na kadzidło, Gdańsk (?), 2. ćw. XV w., miedź złocona (źródło: materiały prasowe organizatora)

Łódka na kadzidło, Gdańsk (?), 2. ćw. XV w., miedź złocona (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dziełem o niezaprzeczalnej wartości historycznej jest romańska Madonna tronująca, jedna z najstarszych rzeźb drewnianych na terenie obecnej Polski. Równie cenne są zachowane dzieła sztuki złotniczej, wśród których znajdują się przedmioty unikatowe: łódka na kadzidło, której forma powtarza wiernie budowę statku typu holk, oraz wilkom gdańskich żeglarzy morskich wykonany z rogu żubra oprawionego w miedź złoconą. Ewenementem są gotyckie cynowe ampułki mszalne; interesujący jest również zbiór gotyckich moździerzy i kilka przykładów średniowiecznego kowalstwa artystycznego. Na ekspozycji znajdują się również wybrane przykłady gotyckiego malarstwa tablicowego oraz zespół średniowiecznych paramentów liturgicznych. Całości dopełniają późnogotyckie meble o północnoeuropejskiej dekoracji i nowatorskiej konstrukcji.

Skarby średniowiecza. Sztuka gotycka w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku
Od 2 kwietnia 2016 roku
Wernisaż: 1 kwietnia 2016 roku, godzina 14.00
Kurator: Lech Łopuski
Muzeum Narodowe w Gdańsku (Oddział Sztuki Dawnej)

Dodaj komentarz