Mirosław Bałka – Andrew Nairne. Rozmowa i spotkanie

11 marca ms² w Łodzi zaprasza na spotkanie z Mirosławem Bałką i Andrew Nairne’m. Moderatorem spotkania, które towarzyszy wystawie Mirosław Bałka: Nerw. Konstrukcja, będzie Paweł Polit.

Mirosław Bałka, „127x10x10”, 1993/2015, dzięki uprzejmości artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mirosław Bałka, „127x10x10”, 1993/2015, dzięki uprzejmości artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rozmowa będzie okazją do zrekonstruowania okoliczności i atmosfery, w których powstawała wystawa Polish Realities (1988) pokazana w Third Eye Centre w Glasgow – jeden z pierwszych projektów zagranicznych, w których wziął udział Mirosław Bałka. Przygotowana we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi przez zespół, w którego składzie byli Maria Morzuch i Andrew Nairne, ekspozycja prezentowała szerokie spektrum sztuki polskiej lat 80. w odniesieniu do „polskich rzeczywistości” tamtego okresu. To właśnie przy tej okazji w świadomości publiczności międzynarodowej pojawiły się takie prace Mirosława Bałki jak Rzeka czy Św. Wojciech.

Przełom lat 80. i 90. to w twórczości Bałki okres znaczącej transformacji języka jego rzeźby – staje się on bardziej powściągliwy i zorientowany na konteksty historii indywidualnej i zbiorowej. Zmiana ta zbiega się w czasie z rosnącym w tempie niemal błyskawicznym międzynarodowym zainteresowaniem jego sztuką. Prace artysty pokazywane są na ważnych przeglądach międzynarodowych – na wystawie Aperto w Wenecji (1990), documenta IX (1992) czy Biennale w Wenecji (1993). Stosunkowo często prace jego pokazywane są w Wielkiej Brytanii; Bałka bierze udział w wystawach grupowych Possible Worlds (1990), Rites of Passage (1995), prezentuje wystawę indywidualną Dawn w Tate Gallery (1995). Kolejne wystawy utrwalają jego obecność w kontekście brytyjskim: w Dundee Contemporary Arts (2002) i w Modern Art Oxford (2009) – obie zainicjowane przez Andrew Nairne’a, czy głośna wystawa w Tate Modern How It Is (2009).

Rozmowa dotyczyć będzie recepcji międzynarodowej dzieł Mirosława Bałki – powodów, dla których jego prace stały się ważne dla odbiorców zachodnich. Jej przedmiotem będą również konteksty artystyczne i kulturowe odbioru dzieł artysty w Wielkiej Brytanii. Rozmowa skupiać się będzie także na wystawie Mirosława Bałki pokazywanej obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi – jej aranżacji przestrzennej, sposobie zestawienia prac, jej obecności w Łodzi. Zmierzać będzie do odpowiedzi na pytania o to, czy idea rzeźby jest jeszcze nośna i co stanowi dla artysty wyzwanie w obecnym kontekście historycznym.

Mirosław Bałka – Andrew Nairne. Rozmowa i spotkanie
Moderator: Paweł Polit
11 marca 2016 roku, godzina 18.00
Muzeum Sztuki w Łodzi (ms²)

Dodaj komentarz