• 2016-03-08

Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927–1932

31 marca w Muzeum Architektury we Wrocławiu rozpocznie się wystawa Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927–1932. Wystawa stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Dom zaprojektowany przez Jaroslava Siřištĕ, widok przed oficjalnym otwarciem wystawy ze stoiskiem do sprzedaży biletów, 1928, fot. Karel Stoklas, zbiory prywatne © Muzeum města Brna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dom zaprojektowany przez Jaroslava Siřištĕ, widok przed oficjalnym otwarciem wystawy ze stoiskiem do sprzedaży biletów, 1928, fot. Karel Stoklas, zbiory prywatne © Muzeum města Brna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wierzono, że mogą zmienić człowieka i jego życie. Trwale wpłynąć na krajobraz architektoniczny i zapoczątkować nowy sposób myślenia o budowie mieszkań. Były wyrazem przekonania, że w nowoczesnym, demokratycznym świecie możliwe jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ludności, a tym samym stworzenie nowego, świadomego swych wyborów społeczeństwa.

Weissenhof, Nový Dům, WuWA, Neubühl, Lainz, Baba – eksperymentalne osiedla Werkbundu zbudowane w Europie w latach 1927–1932 w znaczącym stopniu wpłynęły na rozwój architektury światowej. Jest ich zaledwie sześć – w Niemczech, Polsce, Czechach, Szwajcarii i Austrii – i to właśnie one symbolizują „architektoniczno-urbanistyczną rewolucję” pierwszej połowy XX wieku. Są dziedzictwem kulturowym nadzwyczajnej rangi, odzwierciedleniem historii ruchów polityczno-społecznych w Europie, świadectwem rozpowszechniania architektury modernizmu, a dzisiaj i w przyszłości ambitnym wyzwaniem w dziedzinie ochrony zabytków.

Wystawa Droga ku nowoczesności po raz pierwszy przedstawia wszystkie wzorcowe osiedla w jednym miejscu. Ekspozycja jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych w ramach programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Dzięki współpracy sześciu miast i związanych z nimi instytucji, można zobaczyć historyczne plany, projekty architektoniczne i dokumenty, makiety wszystkich osiedli i pojedynczych domów, a także archiwalną i współczesną dokumentację fotograficzną, oryginalne meble, elementy wystroju wnętrz i sprzęty domowe. To niepowtarzalna okazja, by pokazać pierwotny wystrój kuchni, pokoju jadalnego i dziennego z osiedla Neubühl w Zurychu, wyposażenie sypialni z osiedli w Brnie i Stuttgarcie, czy lampy, naczynia i zabawki z osiedla Baba w Pradze. Specjalnie na potrzeby ekspozycji, przygotowane zostały także prezentacje ukazujące dzisiejszy stan zachowania osiedli Werkbundu. Wystawie towarzyszy obszerny katalog zawierający teksty ekspertów w dziedzinie architektury modernizmu oraz życiorysy wszystkich autorów wzorcowych osiedli, wydany w polskiej, angielskiej, niemieckiej i czeskiej wersji językowej. Zaplanowany jest również program spotkań, prelekcji i działań edukacyjnych.

Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927–1932
Od 31 marca do 5 czerwca 2016 roku
Muzeum Architektury
Wrocław

Dodaj komentarz