Nieostre widzenia polsko-amerykańskie

Debiutancki zbiór opowiadań Katarzyny Jakubiak Nieostre widzenia właśnie ukazał się w formie elektronicznej. Autorka od lat mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych, a jej opowiadania obfitują we wnikliwe obserwacje kultur polskiej i amerykańskiej.

Katarzyna Jakubiak, „Nieostre widzenia” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Katarzyna Jakubiak, „Nieostre widzenia” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Nieostre widzenia to obraz świata ponowoczesnego, w którym krzyżuje się polski romantyzm z zachodnią odmianą kapitalizmu. Pisarka penetruje obszar odmienności i kompleksów osób żyjących w kulturze polskiej i amerykańskiej. Bohaterowie dwunastu opowiadań spotykają się w przestrzeni globalnej i lokalnej, stanowiącej dla dramatów ich życia scenerię geograficznego, kulturowego i społecznego klinczu.

„Czy lepiej być obcym-znienawidzonym czy obcym-niewidzialnym?” – pyta Katarzyna Northeast w szkicu o opowiadaniu Ameryka!. W dalszej jego części wyjaśnia: „Człowiek zawsze będzie stronił od wyobcowania, będzie szukał tego, co zna, żeby mieć punkt zaczepienia”. Taki też jest kierunek narracji debiutującej w Biurze Literackim prozaiczki – przejście od tego, co znane i zrozumiałe, do obcego i niepokojącego, wymagającego oswojenia lub nieoswajalnego.

Katarzyna Jakubiak pokazała już swój językowy talent w świetnie przełożonym wyborze wierszy Yusefa Komunyaki Pochwała miejsc ciemnych (nagroda „Literatury na Świecie”). W eseju wprowadzającym do książki amerykańskiego autora napisała, że jego poezja lokuje się w trójkącie: perspektywa – podróż – dialog. Te same pojęcia świetnie opisują obszar, po którym porusza się sama Jakubiak.

Katarzyna Jakubiak (ur. 1973) jest pisarką, tłumaczką i absolwentką Studium Literacko-Artystycznego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada współczesną literaturę amerykańską, brytyjską i postkolonialną na Millersville University w Pensylwanii.

Katarzyna Jakubiak, Nieostre widzenia
Premiera: luty 2016 roku
Biuro Literackie

Dodaj komentarz