Kwartalnik Akcent – numer pierwszy w 2016

Pierwszy tegoroczny numer „Akcentu” otwiera fragment nowej powieści Birutė Jonuškaitė, jednej z najwybitniejszych litewskich pisarek. Oprawę graficzną tomu stanowią prace Franciszka Maśluszczaka, o którym pisze Eliza Leszczyńska-Pieniak.

Kwartalnik „Akcent”, nr 1 (143), 2016 – okładka (źródło: materiały prasowe)

Kwartalnik „Akcent”, nr 1 (143), 2016 – okładka (źródło: materiały prasowe)

Nowy „Akcent” prezentuje też opowiadania młodego autora z Białorusi Vitala Voranau’a oraz dwóch polskich prozaików – Dariusza Bitnera i Jana Henzela. Ponadto można się w nim zapoznać z poezją autorów: Karoliny Grządziel, Marii Jastrzębskiej, Tadeusza Kijonki, Piotra Szewca, Maciej Meleckiego, Macieja Bieszczada i Brahy Rosenfeld.

W esejach czytamy o powinnościach pisarza według Jana Józefa Szczepańskiego, o burzliwej znajomości Stanisława Ignacego Witkiewicza i Andrzeja Rybickiego, o twórczości prozatorskiej nieżyjącego lubelskiego autora Janusza Olczaka i o pobycie Cypriana Kamila Norwida w paryskim przytułku – Zakładzie św. Kazimierza.

Kwartalnik „Akcent”
nr 1 (143), 2016

Dodaj komentarz