Marcin Orliński laureatem Nagrody im. Adama Włodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej przyznała Nagrodę im. Adama Włodka za rok 2015 poecie Marcinowi Orlińskiemu za tom wierszy o roboczym tytule Państwo środka.

Marcin Orliński, fot. Inka Radomska (źródło: materiały prasowe)

Marcin Orliński, fot. Inka Radomska (źródło: materiały prasowe)

Marcin Orliński (ur. 1980) – poeta, prozaik, krytyk literacki. Wydał tomy wierszy Mumu humu (Kraków 2006), Parada drezyn (Łódź 2010), Drzazgi i śmiech (Poznań 2010), Tętno (Łódź 2014), zbiór krótkich utworów prozatorskich Zabiegi (Poznań 2014) oraz książkę krytycznoliteracką Płynne przejścia (Mikołów 2011). Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Newsweeku”, „Tygodniku Powszechnym” i „Twórczości”. Redagował rubrykę poetycką w „Przekroju” i serię wydawniczą Biblioteka Debiutów przy „Zeszytach Poetyckich”. Jego wiersze były tłumaczone na języki angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, rosyjski i ukraiński. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Nagroda im. Adama Włodka, logotyp (źródło: materiały prasowe)

Nagroda im. Adama Włodka, logotyp (źródło: materiały prasowe)

Nagroda im. Adama Włodka została ustanowiona na mocy testamentu pozostawionego przez Wisławę Szymborską. Nagrodę tę, w formie stypendium, Fundacja przyznaje za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu.

Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich – którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

Laureatami I edycji Nagrody im. Adama Włodka zostali Mikołaj Łoziński (na napisanie powieści o roboczym tytule Rodzina Stramerów) oraz Miłosz Waligórski (na przygotowanie przekładu antologii poezji serbskiej na język polski Serce i krew).

Nagroda im. Adama Włodka 2015
Laureat: Marcin Orliński, Państwo środka
29 lutego 2016 roku
Fundacja Wisławy Szymborskiej

Dodaj komentarz