Homo Spiritualis

Mimo sąsiedztwa naszych krajów, sztuka czeska nieczęsto gości na polskich salonach wystawienniczych. Tym razem Hotel andel’s Łódź zaprezentuje wystawę Homo Spiritualis, gdzie będzie można oglądać prace malarskie wybitnej praskiej artystki Veroniki Holcovej. Jej wernisaż odbędzie się 3 marca.

Veronika Holcová, „Love”, z cyklu „Echo of sun”, 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Veronika Holcová, „Love”, z cyklu „Echo of sun”, 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Osoby, które czują przesyt zredukowanym językiem sztuki konceptualnej, na tej wystawie będą mogły odetchnąć. Satysfakcja estetyczna gwarantowana. Wartości zawarte w pracach czeskiej artystki nie ograniczają się bynajmniej do tej warstwy. Równie ważne są zawarte tu treści. Tych z kolei, którzy odnoszą wrażenie, że sztuka współczesna utknęła na dobre w obszarze racjonalności, również czeka spora niespodzianka. Veronika Holcová odwołuje się bowiem do snów, marzeń, przeczuć i symboli zaczerpniętych z wielu kultur. Na jej obrazach postacie są symbiotycznie połączone z krajobrazem, byty nie-ludzkie – rośliny, minerały, zwierzęta – koegzystują z człowiekiem. Natura jest przeniknięta duchowością. Znaczącą rolę w dokonanym przez malarkę odczycie rzeczywistości odgrywa podświadomość.

Holcová przyznaje się do inspiracji malarstwem symbolistów. Zorganizowana latem tego roku w praskim klasztorze św. Agnieszki wystawa Mysterious Distances. Symbolism in the Bohemian Lands 1880–1914 prezentowała ten interesujący i niezwykle znaczący dla czeskiej tożsamości kulturowej styl. Przypominała ona, że artyści wypowiadający się za jego pomocą, m.in. Alfons Mucha, Max Švabinský, František Bílek, Josef Váchal, Bohumil Kubišta, Jan Zrzavý i inni, świadomie sytuowali się w opozycji do współczesnego im gwałtownego rozwoju technologicznego, industrializacji i towarzyszącej im w sferze idei – racjonalizacji. Manifestując swoją krytyczną postawę wobec otaczającej rzeczywistości postanowili w swojej sztuce oddawać to, co nieuchwytne, indywidualne, duchowe i niepoddające się racjonalnej analizie.

Obecnie postęp technicyzacji życia następuje w nieporównanie szybszym tempie niż sto lat temu. Niemniej niepokoje z nią związane pozostają te same. Jak obronić swoją podmiotowość, w dobie cyfryzacji i obcowania z rzeczywistością, w wysokim stopniu podległą procesom projektowanym przez maszyny? Jak w tych warunkach uchronić to, co w nas indywidualne, duchowe i nieuchwytne intelektem? I, w końcu, jaką wartość w dzisiejszej dobie przedstawiają sny i marzenia?

Nowojorski historyk sztuki Jonathan Crary w swojej książce 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, która właśnie ukazała się w języku polskim, pisze o śnie jako o zjawisku intensywnie naładowanym politycznie i nieprzystawalnym do wymogów globalnego kapitalizmu. Autor wskazuje, że dzisiaj mamy do czynienia z tendencją, by działać 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Sen zatem jest postrzegany jako okres zmarnowany, bo bezproduktywny. Co więcej, pojawiające się w czasie snu marzenia dotyczą czegoś innego niż zdobywanie kapitału. Stąd też jest to obszar, do którego odnosimy się z podejrzliwością.

Sen to jednak obszar intensywnie eksplorowany przez Veronikę Holcovą. W przypadku jej twórczości można mówić o ekologii wyobraźni, w tym sensie, że jest to próba przywrócenia znaczenia treściom duchowym, przeczuciom i marzeniom. Artystka sama lubi odkrywać w sobie zdolności mediumiczne: wyobrażone motywy z jej obrazów niekiedy znajdują swój odpowiednik w świecie rzeczywistym.

Tekst: Agnieszka Wołodźko

Wystawa współorganizowana jest przez firmę Warimpex oraz Hotel andel’s Łódź w ramach programu Andel’s Art (cykl Andel’s Presents).

W trakcie wernisażu odbędzie się koncert performatywnej grupy intermedialnej SoundLab.

Na wernisaż z Warszawy wyruszy bezpłatny bus. Wyjazd o godz. 16.30 spod Kinoteki. Powrót o godz. 21.00 spod Hotelu andel’s Łódź.

Veronika Holcová – urodziła się w 1973 roku w Pradze. Od 2015 roku mieszka w Ottawie. W latach 1993–2000 studiowała rysunek, malarstwo i grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Czechach i zagranicą. Jej prace znajdują się w kolekcji Galerii Narodowej w Pradze, w prywatnych i publicznych kolekcjach w Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i USA.

Veronika Holcová, Homo Spiritualis
Od 4 marca do 10 kwietnia 2016 roku
Wernisaż: 3 marca 2016 roku, godzina 19.00
Kuratorka: Agnieszka Wołodźko
Hotel andel’s w Łodzi

Dodaj komentarz