Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze

W marcu ukaże się książka Cienie pod czerwoną skałą – eseje o literaturze Agaty Bielik-Robson. „Książka ta mówi o kryptoteologiach literatury, o jej bogach ukrytych”.

Agata Bielik-Robson, „Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Agata Bielik-Robson, „Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Zwolennicy drogi negatywnej zabraniają mówić o deus absconditus, przekonani, że tylko najwyższe milczenie może nas zbliżyć do Niewyrażalnego. Jak powiedział Paul Celan, jeden z moich przewodników po literackich kryptoteologiach, każdy wiersz posiada swego boga ukrytego – co jednak wcale nie oznacza, że z tego powodu należałoby zostawić go w świętym, nienaruszalnym spokoju. Przeciwnie, deus absconditus literatury to tajemnicza obecność, która domaga się odszyfrowania. To cząstka świętości ze sfery czystych idei, która zawędrowała do świeckiego języka i pragnie poddać się jeszcze dalszej profanacji. Pragnie użycia tu i teraz, domagając się testu w świecie doczesnej aktualności.

Agata Bielik-Robson

Agata Bielik-Robson – pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako profesor Jewish Studies na Wydziale Teologii i Religioznawstwa w University of Nottingham. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w językach polskim, niemieckim i angielskim oraz osiem książek: Na drugim brzegu nihilizmu (1997), Inna nowoczesność (2000), Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia (2004), Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje (2008), „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności (2008), Erros. Mesjański witalizm i filozofia (2012), The Saving Lie. Harold Bloom and Deconstruction (2011) oraz Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos (2014). Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego. Mieszka w Warszawie i Nottingham.

Agata Bielik-Robson, Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze
Premiera: marzec 2016 roku
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz